Stöd och hjälp

Ofta kan vi hjälpa, ta kontakt med oss - tröskeln ska vara låg.

Känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer, vänd dig gärna till församlingens medarbetare.

Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Länk till föramlingsanställdas kontaktuppgifter!