Välkommen hit!

Här kan du enkelt hitta kyrkofullmäktiges och kyrkorådets föredragningslistor.  Föredragningslistan finns till påseende senast en vecka före sammanträdet. Föredragninglistan tas bort då i frågavarande sammanträdes protokoll finns till påseende på hemsidan.

Vi strävar efter öppenhet och delaktighet, och genom att tillgängliggöra dessa listor hoppas vi att du ska känna dig informerad och engagerad i vårt gemensamma arbete.

 

Tag kontakt

Förvaltningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster Kommunikationstjänster