Välkommen!

Här kan du ta del av församlingens bokslut. Vi värnar om öppenhet och samarbete, och genom att dela dessa ekonomiska redovisningar öppet hoppas vi skapa förtroende och transparens inom vår gemenskap. Tack för att du är en del av vår församling och bidrar till en stark och informerad gemenskap!

Tag kontakt

Ekonomichef
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn