Ämbetsbevis och släktutredningar

Från och med 15 november 2021 ingår Mariehamns församling i Centralregistret Kusten och Åland.
Det betyder att ämbetsbevis och släkutredningar beställs och levereras av Centralregistret - Mariehamns församlingen kan inte längre ge ut de intygen.

Vänd dig till Centralregistret när du behöver:

  • Ämbetsbetyg och Släktutredningar
  • Släktforskning
  • Hindersprövning för vigsel
  • Information om medlemdregisterärenden
  • Bli medlem i kyrka

Centralrregistret för Kusten och Åland når du på
tfn: 0408 687 192. 

Beställningar tas emot:
må-on kl. 09.00-11.30 och kl. 12.00-15.00

Centralregistret för Kusten och Ålands servicepunkt på Åland är i Jomala, Olofsgården och har öppet:
Måndag, tisdag kl. 09.00-12.00 och torsdag kl. 09.00-14.30. Övriga tider enl. överenskommelse.

För privatpersoner
Den evangelisk-lutherska kyrkan har öppnat en e-tjänst där privatpersoner på ett datasäkert sätt kan beställa ämbetsbetyg(leverbetyg) och släkutredning gällande en avliden person. 
Länk till beställningsblanketten

För företag och organisationer
Företag och organisationer med FO-nummer gör en beställning genom att man fyller i nedanstående webblankett. 
Länk till beställningsblanketten (kommer inom kort).

 

Det finns två typer av ämbetsbetyg.

I ett ämbetsbetyg med personuppgifter antecknas beroende på användningsändamål också grundläggande personuppgifter om make/maka och/eller barn och/eller föräldrar. Ämbetsbetyget får man direkt med sig. I mån av möjlighet skriver vi ut ämbetsbetyg för postning samma dag som beställningen görs. Observera: Om det på en färsk släktutredning är markerat ”lever” behöver personen inte ett separat Lever-intyg.

Ämbetsbetyg i form av en släktutredning är mer omfattande. I det ämbetsbetyget antecknas bl.a. information om flyttning samt uppgifter om make/maka samt barn. Om personen i fråga inte har barn antecknas föräldrar och syskon i ämbetsbetyget.

Släktutredning behövs i allmänhet för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo. En släktutredning är inte samma som släktforskning. En släktutrednings handläggningstid är normalt 2 veckor.  

Släktutredningar görs på basis av kyrkans medlemsregister och kyrkböcker
Församlingarna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka har tagit i bruk ett medlemsregister som är gemensamt för hela kyrkan. I medlemsregistret finns uppgifter om församlingsmedlemmens anhöriga (äktenskap, barn, föräldrar). De här uppgifterna motsvarar informationen i befolkningsregistret.

Församlingarna var medlemmarnas officiella folkbokföringsmyndighet fram till 1.10.1999. Sedan dess har församlingarnas medlemsregister regelbundet uppdaterats via befolkningsdatasystemet.

Kyrkans gemensamma medlemsregister innehåller tillsvidare inte täckande uppgifter om gamla händelser, utan de uppgifterna finns fortfarande i församlingens gamla kyrkböcker. I praktiken innebär det här att

  • för bouppteckning beställer man en släktutredning över den avlidna i den församling som den avlidna var medlem i vid sin död
  • församlingen där personen senast var skriven ger ett ämbetsbetyg som täcker den avlidnas familjeuppgifter fram till 1.10.1999
  • utöver den församling där personen senast har varit skriven behöver inga skilda intyg beställas från andra församlingar som den avlidna eventuellt har varit medlem i efter 1.10.1999
  • för perioden före 1.10.1999 beställs ämbetsbetyg för den avlidna retroaktivt från de församlingar eller andra register där den avlidna har varit bokförd sedan han/hon fyllde 15 år.

 

Avgifter för ämbetsbetyg

Länk till avgifterna för ämbetsbetyg.

 

 

 

Tag kontakt

Byråsekreterare
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn