Ämbetsbevis och släktutredningar

Du beställer ämbet ämbetsbevis  och släktutredningar på telefon 018-5360 eller via e-post: mariehamns.forsamling@evl.fi 

Mariehamns församling tillhandahåller ämbetsbevis och släktutreningar även för Saltviks församling och Finström-Geta församling.

Blankett

För beställning av ämbetsbetyg hittar du HÄR!

Avgifter för ämbetsbetyg

Avgifterna för ämbetsbetyg är fr.o.m. 1.5.2017 i enlighet med kyrkostyrelsens cirkulär följande:

För intyg som skrivs ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem:

  • Ämbetsbetyg som omfattar personuppgifter för enskild församlingsmedlem (levande) är gratis.
  • För ämbetsbetyg som också omfattar övriga uppgifter om medlemmen eller uppgifter om make/maka, barn eller andra personer uppbärs en avgift på 9 €.

För ett intyg som utfärdas manuellt:
Ett ämbetsbetyg utfärdas manuellt då det inbegriper uppgifter ur andra register än kyrkans gemensamma medlemsdatasystem eller om ämbetsbetyget på grund av sitt användningsändamål på annat sätt förutsätter manuell hantering. I sådana fall är avgiften för intyget 9 €.

Om uppgifterna på ämbetsbetyget hämtas ur bokformade kyrkoböcker och är mer omfattande än uppgifter om huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter uppbärs en avgift på 30 €. Om man beställer två eller fler intyg med samma innehåll för olika ändamål uppbärs 30 euro för det första intyget och 9 euro för varje följande betyg.

För avgiftsbelagt intyg som levereras per post uppbärs en expeditionsavgift på 5,50 €.

 

 

 

Byråsekreterare
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Förvaltningssekreterare, tjänstledig 01.11.2018-02.11.2020
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn