Kyrkor och lokaler

I Mariehamns församling finns många lokaler som du som församlingsmedlem kan använda kostnadsfritt i samband med en förrättning. Du kan också boka dem för övriga evenemang och konserter. En mer ingående presentation hittar du i vänstra balken! Bokar gör du på telefon 018-5360.