S:t Mårtensgården

S:t Mårtensgården

Hindersbölevägen 11, 22100 Mariehamn

(018) 5360 Kansliet

145

På S:t Mårtensgården finns det plats för 45 personer i samlingssalen men i kyrkorummet ryms 145 personer.
I nödfall kan en del av kyrkorummet anvädas tillsammans med samlingssalen, då finns det plats för 100 personer.

S:t Mårtensgården är belägen i Hindersböle, tre kilometer norrut från stadens centrum. Den har ritats av arkitekterna Stig och Myrielle Svahnström i Mariehamn och blev färdig i november 1969.

 

 

S:t Mårtensgården grundrenoverades 2005, fastigheten målades i ljusare nyans/färger, glasmålningen av Bruno Tuukkanen flyttades från fönstret och blev belyst altartavla. 

Fastigheten inhyser en samlingsal och daghem.

Lokalen används mycket för körövning, förrättningar och träffar.

S:t Mårtensgårdens stora sal får disponeras gratis av församlingsmedlemmar i samband med förrättningar, övriga kan hyra lokalen. 

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Parkeringsplats för funktionsnedsatta Parkeringsplats för funktionsnedsatta
Plats för barnvagn Plats för barnvagn
Trygg plats Trygg plats
Toalett Toalett
Kök
Serveringskök
Bord med stolar
Stolar i rader
Piano/flygel
Dopfunt
Vaktmästare på plats
Självhushållning

Evenemang

to 6.4 kl. 18.00

Hindersbölevägen 11, 22100 Mariehamn

Finskspråkig mässa

med Mari Puska, Judit Deáki och Kati Juntunen.
sö 23.4 kl. 16.00

Hindersbölevägen 11, 22100 Mariehamn

Konsert "Vivakören bjuder hopp"

med Vivakören
Programblad 15€