Vill du boka en lokal?

Församlingens lokaler får användas kostnadsfritt av församlingsmedlemmar i samband med en förrättning,
(dop, konfirmation, vigsel, jordfästning).

S:t Görans kyrka,
S:t Mårtensgården,
S:t Görans församlingshem,
Villa Carita och
Margaretagården bokas via kansliet, tfn 018-5360 eller e-post: mariehamns.forsamling@evl.fi 

Lemböte lägergård och
S:t Johannes kapell bokas via Lemböte lägergård, tfn 018-34122 eller e-post: lembote.lagergard@evl.fi