Diakoniarbetare


Kati Juntunen

Diakon, (vik. framtill juni 2023)
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Lisbet Nordlund

Diakonissa
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn