Lägerverksamhet

Prosteriets barnläger

Prosteriet ordnar barnläger för barn i åk. 1-6 på Lemböte lägergård. Lägret pågår 20-22 juni. Anmälan till lägret öppnar den 2.5. Länk till anmälan hittar du här.

Har du frågor om lägret? Kontakta Lucas Gustavsson per tfn: 0457 529 3006 eller e-post: lucas.gustavsson@evl.fi

Prosteriets musikläger

Prosteriet ordnar musikläger för barn i åk. 1-6 på Lemböte lägergård. Lägret pågår 11-13 juli. Under lägret fokuserar vi på sång, musik och lek. Anmälan till lägret öppnar den 2.5. Länk till anmälan hittar du här

Har du frågor om musiklägret? Kontakta Fredrik Erlandsson per tfn: 018 328 322 eller e-post: fredrik.erlandsson@evl.fi

Har du frågor om den digitala anmälningsblanketten? Kontakta mikaela.johansson@evl.fi

Sportlovsläger

Sportlovslägret på Lemböte lägergård ordnas för barn i åk. 1-6 i samband med grundskolans vinterlov i februari. Vi leker, pysslar och är utomhus så mycket vi kan. Lägret börjar på måndag förmiddag med samling på lägergården och avslutas på onsdag kväll. Lägeravgiften är 50 euro för medlemmar och 100 euro för övriga. Mariehamns församlings ungdomsarbetsledare ansvarar över sportlovslägret.

Affisch för prosteriets sommarläger för barn

Tag kontakt

tf ungdomsarbetsledare, t.o.m. 01.10.2022
0457 529 3016
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
tf ungdomsarbetsledare t.o.m. 31.12.2022
(018) 536109
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn