Lägerverksamhet

Mariehamns församling ordnar läger för barn, unga och vuxna. Här kan du läsa mer om några av de läger som församlingen är med och anordnar. 

Prosteriets barnläger

Prosteriet ordnar barnläger för barn i åk. 1-6 under sommaren på Lemböte lägergård. 

Prosteriets musikläger för barn

Prosteriet ordnar musikläger för barn i åk. 1-6 under sommaren på Lemböte lägergård. Under lägret fokuserar vi på sång, musik och lek. Ansvarig för musiklägret är Fredrik Erlandsson.

Pensionärsläger

I samarbete med Ålands prosteriförening arrangeras pensionärsläger på Lemböte lägergård. Det reducerade priset är 60 € för helpension och 50 € om man väljer att sova hemma.

Sportlovsläger för barn

Sportlovslägret på Lemböte lägergård ordnas för barn i åk. 1-6 i samband med grundskolans vinterlov i februari. Vi leker, pysslar och är utomhus så mycket vi kan. Lägret börjar på måndag förmiddag med samling på lägergården och avslutas på onsdag kväll. Lägeravgiften är 50 euro för medlemmar och 100 euro för övriga. Mariehamns församlings ungdomsarbetsledare ansvarar för sportlovslägret.

Bild på händer och fötter i en ring

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Diakonissa
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn