Verksamhet för ungdomar


Lucas Gustavsson

tf ungdomsarbetsledare t.o.m. 01.09.2022
(018) 536109
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Nathalie Hellström

tf ungdomsarbetsledare, t.o.m. 31.12.2022
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Mikaela Johansson

tf ungdomsarbetsledare, t.o.m. 01.08.2022
0457 529 3016
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn