Verksamhet för ungdomar


Nathalie Hellström

tf ungdomsarbetsledare, t.o.m. 31.12.2023
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Rasmus Karlsson

tf ungdomsarbetsledare
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.

Sonja Lindström-Winé

Ungdomsarbetsledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.