Verksamhet för ungdomar


T.f. ungdomsarbetsledare
(018) 536109
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

T.f. ungdomsarbetsledare, t.o.m 31.12.2019
+358 (0)457 529 3015
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Projektledare för ungdomsarbetet, t.o.m 31.12.2020
+358 (0)457 529 3016
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn