Verksamhet för ungdomar


Lucas Gustavsson

tf ungdomsarbetsledare t.o.m. 31.12.2021
(018) 536109
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Nathalie Hellström

tf ungdomsarbetsledare, t.o.m. 31.12.2021
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Mikaela Johansson

tf ungdomsarbetsledare, t.o.m. 01.10.2022
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn