Verksamhet för ungdomar


Vik. Ungdomsarbetsledare, t.o.m 31.12.2018
+358 (0)457 529 3015
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Projektledare för ungdomsarbetet, t.o.m 31.12.2020
+358 (0)457 529 3016
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Ungdomsarbetsledare, tjänstledig till och med 31.12.2018
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn