MARIEHAMNS FÖRSAMLING HAR MOTTAGIT ETT BÅRTÄCKE

skänkt av Gladys Helander. Bårtäcket överlämnades till församlingen vid högmässan på Alla helgons dag den 1 november 2008.


Bårtäcket har utformats och vävts av Margit Holmberg med assistens av Inga Snellman.


Givarens uttalade vilja är att bårtäcket skall bidra till att göra jordfästningen vacker, ljus och värdig.


Med hjälp av bårtäcket möjliggörs en ekonomisk inbesparing och en insats för miljön eftersom man kan välja en anspråkslös kista.


Bårtäcket används oftast då det är fråga om kremering och kistan med den avlidna blir kvar i kapellet. Bårtäcket kan även användas vid en jordbegravning (en vanlig jordfästning).


Då lyfter befintlig personal gemensamt av täcket innan kistan bärs till graven. Bårtäcket används vid jordfästningar i Mariehamns församlings lokaler och lånas ut kostnadsfritt. Bårtäcket bokas vid samtal med begravningsbyrån eller prästen och antecknas i kyrkans bokningskalender.


Blommorna skall INTE placeras på bårtäcket. Istället för sedvanlig kistbukett kan en blomsteruppsättning placeras i fotändan framför kistan nedanför katafalken. Blomsterhyllningen placeras som vanligt men utan att blommorna vidrör bårtäckstyget.