Stån Vissna maskrosor

Finska missionssällskapets utjämningskampanj

Årets Utjämningskampanj stöder Finska Missionssällskapets klimat- och miljöarbete runtom i världen. Konsekvenserna av klimatförändringarna slår hårdast mot de fattiga. Torka och extrema väderförhållanden gör det svårare för människorna att skaffa sig en utkomst, odla och få tag i rent vatten.

Finska Missionssällskapet hjälper människorna att bromsa klimatförändringarna och att anpassa sig till de förändringar de medför. Fattiga familjer får hjälp med att utveckla jordbruket och förebygga katastrofer.

Tillsammans med våra lokala samarbetsparter arbetar vi också för att bromsa klimatförändringarna. Detta sker till exempel genom att stöda hållbar energiproduktion och öka kunskaperna om miljövård. Vi hjälper befolkningen att plantera träd, som förhindrar erosion och binder kol.

Information om hur du kan delta i insamlingen finns också på www.utjamning.fi.

Du vet väl att tidningen Mission är helt gratis! Beställ den på www.finskamissionssallskapet.fi/tidning