Stån Vissna maskrosor

Finska missionssällskapets utjämningskampanj

Finska Missionssällskapets utjämningskampanj ”En söndrig själ” - Ge nytt hopp åt krisdrabbade. Naturkatastrofer, krig och konflikter kan lämna djupa spår i en människa. Förutom den dagliga kampen för överlevnad måste människan då ännu kämpa med rädsla, sömnlöshet, ångest och depression. Snabbt psykosocialt stöd kan hjälpa människor att få livet tillbaka i rätta hjulspår. Finska Missionssällskapet ser till att människor efter en katastrof eller ett krig får det andliga och psykiska stöd de behöver. Tack vare din gåva kan vi erbjuda psykiskt välmående genom samtalshjälp, utbildning, kamratstöd och nödvändig vård. Målet är att stärka samhällets egen förmåga att klara sig i kriser. Informationsbroschyrer finns i våra lokaler. Information om hur du kan delta i insamlingen finns också på www.utjamning.fi Hjälpen går bland annat till att ge psykosocialt stöd åt krisdrabbade i Nepal och Colombia.Tidningen Mission är helt gratis! Beställ den på www.finskamissionssallskapet.fi/tidning