Skriftskolan

är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt, då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att vara fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Skriftskola 2021-2022 för dig som är född 2007 eller tidigare

Under hösten 2021 inleds skriftskolan för dig som är född 2007 eller tidigare. Anmälan har stängt. Kontakta ungdomsarbetsledare Mikaela Johansson vid eventuella frågor (se kontaktuppgifter nere på sidan). 

Sommarskriftskola eller vinterskriftskola?

Sommarskriftskolan inleds med samlingar och gudstjänster under hösten 2021 och avslutas med ett läger på Lemböte lägergård sommaren 2022.

Vinterskriftskolan är en dagsskriftskola som hålls regelbundet genom samlingar och gudstjänster under året 2021-2022. Mer information om vinterskriftskolan får du av din skriftskolpräst när det närmar sig start. 
 

Vad kostar det?

Sommarskriftskolan kostar 200€ för medlemmar i Mariehamns församling. Om du inte tillhör Mariehamns församling är priset 500€. Möjlighet till friplats finns (tala med din skriftskolepräst). I priset ingår mat och logi. 

Vinterskriftskolan är gratis för församlingens medlemmar. Om du inte tillhör Mariehamns församling är priset 200€.

Hur ser upplägget ut?

Tidigare har sommarskriftskolan inletts med läger, men i år återgår vi till vårt "gamla" system där skriftskolan inleds med gemensamma samlingar och gudstjänster och avlsutas med läger på Lemböte lägergård. Till både sommar- och vinterskriftskolan hör, förutom konfirmandundervisningen, även gemensamt deltagande i gudstjänster, en diakoniuppgift och ett besök i julkyrka. Andra träffar kan tillkomma. Mer information om dessa samlingar får konfirmanderna när skriftskolan inletts.

På grund av det försämrade pandemiläget kommer Mariehamns församling inte att kunna ta emot besökare i kyrkan under gudstjänsterna den 6.1 och 9.1. Det betyder att ni konfirmander som inte hunnit gå i julkyrkan kommer att behöva skjuta upp ert kyrkobesök till senare i vår. Vi återkommer till er om det.

Inskriptionsmässa

Vinter- och sommarskriftskolan inleds med en inskriptionsmässa i S:t Görans kyrka. Hit välkomnas samtliga anmälda konfirmander tillsammans med vårdnadshavare för att ta del av viktig inledande information inför skriftskolan. 

Har du frågor om skriftskolan?

Kontakta församlingens ungdomsarbetsledare eller kyrkoherde, våra kontaktuppgifter finns nere på denna sida.

Konfirmander

Tag kontakt

tf ungdomsarbetsledare t.o.m. 31.12.2022
(018) 536109
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
tf ungdomsarbetsledare, t.o.m. 01.10.2022
0457 529 3016
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
tf ungdomsarbetsledare, t.o.m. 31.12.2022
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Kyrkoherde
+358 (0) 4575293000
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn