Skriftskolan

är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt, då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att vara fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Skriftskolan 2022-2023 för dig som är född 2008 eller tidigare

Under hösten 2022 inleds skriftskolan för dig som är född 2008 eller tidigare. Anmälan öppnar i början på hösten och sker digitalt via hemsidan. Mariehamns församlings medlemmar födda -08 får automatiskt hem information om skriftskolan och anmälan när det närmar sig. Det är möjligt att delta i skriftskolan i Mariehamns församling utan att vara medlem. Ta kontakt med församlingen för mer information.

Sommarskriftskola eller vinterskriftskola?

Sommarskriftskolan inleds med samlingar och gudstjänster under hösten och avslutas med ett läger på Lemböte lägergård under sommaren. 

Vinterskriftskolan är en dagsskriftskola som hålls regelbundet genom samlingar och gudstjänster under året. Mer information om vinterskriftskolan får du av din skriftskolpräst när det närmar sig start. 
 

Vad kostar det?

Sommarskriftskolan kostar 200€ för medlemmar i Mariehamns församling. Om du inte tillhör Mariehamns församling är priset 500€. Möjlighet till friplats finns (tala med din skriftskolepräst). I priset ingår mat och logi. 

Vinterskriftskolan är gratis för församlingens medlemmar. Om du inte tillhör Mariehamns församling är priset 200€.

Hur ser upplägget ut?

Till både sommar- och vinterskriftskolan hör, förutom konfirmandundervisningen, även gemensamt deltagande i gudstjänster, en diakoniuppgift, en rundvandring till församlingens lokaler och ett besök i julkyrka. Andra träffar kan tillkomma. Sommarskriftskolans konfirmationer hålls efter respektive läger. Vinterskriftskolans konfirmation hålls under våren.

Inskriptionsmässa

Vinter- och sommarskriftskolan inleds med en inskriptionsmässa i S:t Görans kyrka. Hit välkomnas samtliga anmälda konfirmander tillsammans med vårdnadshavare för att ta del av viktig inledande information inför skriftskolan. 

Har du frågor om skriftskolan?

Ta kontakt med oss som jobbar med skriftskolan, våra kontaktuppgifter finns här nere på sidan.

Anmäl dig!

Länk till anmälningsblanketten

Konfirmander

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Kyrkoherde
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
tf ungdomsarbetsledare, t.o.m. 31.12.2023
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn