Skriftskolan

är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt, då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att vara fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Skriftskola 2020-2021 för dig som är född 2006 eller tidigare

Under året 2020 och vår/sommar 2021 pågår skriftskolan för ungdomar födda 2006 eller tidigare. 

Skriftskola 2021-2022 för dig som är född 2007 eller tidigare

Hösten 2021 startar skriftskolan för dig som är född 2007 eller tidigare. Församlingsmedlemmar födda -07 får automatiskt hem information om skriftskolan och dess anmälan när det närmar sig. Personer som inte är medlemmar i församlingen, men som ändå är intresserade av att delta i skriftskolan i Mariehamn, är välkomna att ta kontakt med ungdomsarbetsledare Mikaela Johansson för mer information (se kontaktuppgifter nere på sidan). 

 

Sommarskriftskola eller vinterskriftskola?

Sommarskriftskola på Lemböte lägergård pågår i nio dagar under sommaren. I sommarskriftskolan ingår några samlingar gruppvis i staden under vårterminen och höstterminen. 

Vinterskriftskola är en dagsskriftskola som hålls regelbundet under året. Närmare information om vinterskriftskolan får du av din skriftskolpräst när det närmar sig start. 

Vad kostar det?

Vinterskriftskolan är gratis för församlingens medlemmar. Om du inte tillhör Mariehamns församling är priset 200€.

Sommarskriftskolan kostar 200€ för medlemmar i Mariehamns församling. Om du inte tillhör Mariehamns församling är priset 500€. Möjlighet till friplats finns (tala med din skriftskolepräst). I priset ingår mat och logi. 

Hur ser upplägget ut?

Sommarskriftskolan i Mariehamns församling består av ett läger på Lemböte lägergård, där konfirmanderna deltar i konfirmationsundervisning. Utöver lägret har gruppen gemensamma träffar innan och efter lägret. Vinterskriftskolan deltar i konfirmandundervisningen dagtid eller kvällstid under vardagar eller helger, utifrån överrenskommelse. Utöver undervisningen deltar samtliga konfirmander gemensamt i ett antal högmässor under året. Konfirmanderna ska på egen hand besöka julkyrka under perioden 24.12-10.01. Till skriftskolan hör också en diakoniuppgift. Under år 2020-2021 har ungdomarna fått välja sin diakoniuppgift utifrån följande teman: städa Åland rent, Matbanken-insamling, Gemensamt ansvar och omsorg om våra äldre. 

Har du frågor om skriftskolan?

Kontakta församlingens ungdomsarbetsledare - våra kontaktuppgifter finns nere till höger på denna sida.

Konfirmander

Tag kontakt

T.f. ungdomsarbetsledare t.o.m. 31.12.2021
(018) 536109
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
T.f. ungdomsarbetsledare, t.o.m. 01.10.2021
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
T.f. ungdomsarbetsledare, t.o.m. 31.12.2021
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Kyrkoherde
+358 (0) 4575293000
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn