Skriftskolan

är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt, då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att vara fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Skriftskolan 2023-2024 för dig som är född 2009 eller tidigare

Under hösten 2023 inleds skriftskolan för dig som är född 2009 eller tidigare. Anmälan öppnar i början på hösten och sker digitalt via hemsidan. Mariehamns församlings medlemmar födda 2009 får automatiskt hem information om skriftskolan och anmälan när det närmar sig. Det är möjligt att delta i skriftskolan i Mariehamns församling utan att vara medlem. Ta kontakt med församlingen för mer information.

Sommarskriftskola,vinterskriftskola eller anpassad skriftskola?

Vi erbjuder främst sommar- eller vinterskriftskola. Vi behov ordnas även anpassad undervisning eller skriftskola i liten grupp. Är du i behov av extra stöd är det bara att kontakta ungdomsarbetsledare Sonja Winé.

Sommarskriftskolan inleds med samlingar och gudstjänster under hösten och avslutas med ett läger på Lemböte lägergård under sommaren. 

Vinterskriftskolan är en dagsskriftskola som hålls regelbundet genom samlingar och gudstjänster under året. Mer information om vinterskriftskolan får du när det närmar sig start. 

Anpassad skriftskola/liten grupp/enskild skriftskola. Vi vill att alla som vill skall kunna ta del av skriftskolan och kan erbjuda skriftskola även med anpassningar antingen enskilt eller i liten grupp. 
 

Vad kostar det?

Sommarskriftskolan kostar 200€ för medlemmar i Mariehamns församling. Om du inte tillhör Mariehamns församling är priset 500€. Möjlighet till friplats finns (tala med din skriftskolepräst). I priset ingår mat och logi. 

Vinterskriftskolan är gratis för församlingens medlemmar. Om du inte tillhör Mariehamns församling är priset 200€.

Hur ser upplägget ut?

Till både sommar- och vinterskriftskolan hör, förutom konfirmandundervisningen, även gemensamt deltagande i gudstjänster, en diakoniuppgift, en rundvandring till församlingens lokaler och ett besök i jul- och påskkyrka. Andra träffar kan tillkomma. Sommarskriftskolans konfirmationer hålls efter respektive läger. Vinterskriftskolans konfirmation hålls under våren.

Inskriptionsmässa

Vinter- och sommarskriftskolan inleds med en inskriptionsmässa i S:t Görans kyrka. Hit välkomnas samtliga anmälda konfirmander tillsammans med vårdnadshavare för att ta del av viktig inledande information inför skriftskolan. 

 

Viktiga datum

Anmälan 1.9-22.9

Inskriptionsmässa 15.10

Vintergruppen startar upp enligt överenskommelse 

Läger 1      8-15.6.2024

Läger 2   24.6-1.7.2024

Läger 3   29.7-5.8.2024

Har du frågor om skriftskolan?

Ta kontakt med oss som jobbar med skriftskolan, våra kontaktuppgifter finns här nere på sidan.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD. Kontakta sonja.wine@evl.fi för efteranmälan.

 

Konfirmander

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Kyrkoherde
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
tf ungdomsarbetsledare
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn