Skriftskolan

är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt, då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att vara fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Skriftskola 2020-2021 för dig som är född 2006 eller tidigare
 

När?

Sommarskriftskola på Lemböte lägergård pågår i nio dagar under sommaren. I sommarskriftskolan ingår några samlingar gruppvis i staden under vårterminen och höstterminen. Tidpunkten för vårens träffar får du på inskrivningsgudstjänsten den 1 mars 2020. Sommarskriftskolans konfirmationer hålls under april och maj 2021.

Vinterskriftskola är en dagsskriftskola som hålls regelbundet under året. Närmare information om vinterskriftskolan får du av din skriftskolpräst i ett senare skede. Obs! I broschyren som skickades hem till ungdomar födda 2006 har det smugit in ett skrivfel. Det står att vinterskriftskolans konfirmationer hålls under hösten 2020. Men den korrekta informationen är att vinterskriftskolan drar igång under hösten 2020.

Vad kostar det?

Vinterskriftskolan är gratis för församlingens medlemmar. Om du inte tillhör Mariehamns församling är priset 200€.
Sommarskriftskolan kostar 200€ för medlemmar i Mariehamns församling. Om du inte tillhör Mariehamns församling är priset 500€. Möjlighet till friplats finns (tala med din skriftskolepräst). I priset ingår mat och logi. 

Hur ser upplägget ut (sommarskriftskola)?

Enligt församlingens upplägg inleds sommarskriftskolan under vårterminen med samlingar och gudstjänstbesök. Skriftskoltiden fortsätter med läger under sommaren. Efter detta följer samlingar, en diakoniuppgift och gudstjänster under hösten och vintern samt konfirmation under våren. Detta gör att alla hinner lära känna sin grupp och sina ledare innan sommarlägret och kan på det viset känna sig trygga och avslappnade redan från dag ett. Efter sommarens läger kommer man att fortsätta träffas som en sammansvetsad grupp för att fullfölja skriftskolan.

Har ni frågor så kontakta ungdomsarbetsledarna:

Kontaktuppgifter finns till höger, scrolla ned lite.

Konfirmander

Tag kontakt

T.f. ungdomsarbetsledare t.o.m. 31.12.2020
(018) 536109
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
T.f. ungdomsarbetsledare, t.o.m. 01.10.2020
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
T.f. ungdomsarbetsledare, t.o.m. 31.12.2020
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Kyrkoherde
+358 (0) 4575293000
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn