Fritids (Föris och Eftis)

Margaretagården tar emot skolbarn från 7 - 9 år och har öppet på morgonen kl. 07.30 - 10.00 och på eftermiddagen kl. 12.00 - 16.00, (vid behov till kl. 16.45).

Vad gör vi?

  • Vi pysslar 
  • leker (både ute och inne)
  • spelar spel
  • äter mellanmål (endast på eftermiddagen)
  • bekantar oss med kristendomens traditioner.

Föris/eftis på Margaretagården är en trygg och lugn plats nära skolan. Barnskötare/dagklubbsledare Inga-Maj Stengård och Clara Carlsson ger barnen pedagogisk vägledning.

Terminsavgiften för fritids i Margaretagården är:

  • 375,00 € (föris och eftis) för barn vars vårdnadshavare är medlem i församlingen 
  • 440,00€ (föris och eftis) om barnets vårdnadshavare inte är medlem i församlingen.

Det går bra att välja antigen bara föris eller eftis. Då är avgifterna:
FÖRIS: 
175,00€ för barn vars vårdnadshavare är medlem i församlingen och
190,00 €/termin om barnets vårdnadshavare inte är medlem i församlingen.

EFTIS:
avgiften är 200,00€ för barn vars vårdnadshavare är medlem i församlingen och
250,00 €/termin om barnets vårdnadshavare inte är medlem i församlingen.
 

Platser kan sökas när som helst under året, församlingsmedlemmar har förtur.

Föris/eftis har öppet enligt skolornas schema, dvs. dagklubben är stängt under alla skollov.

För anmälan och information, kontakta Inga-Maj.


Länk till ansökningsblanketten