Beslutsfattande

Det högsta beslutfattandet i församlingarna sker i kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna valt i allmänna val, dvs. församlingsvalet, vart fjärde år. Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster.

Kyrkofullmäktige väljer att kyrkoråd som leder församlingens verksamhet och arbete, det bereder ärenden som kyrkofullmäktige besluter om.

Du kan påverka församlingens beslut, t.ex. genom att delta i församlingsval och göra initiativ.

I församlingsvalet väljs förtroendevalda

Församlingsval hålls vart fjärde år. I församlingsvalet röstar man om kyrkans och församlingarnas framtid genom att välja förtroendevalda för en fyraårsperiod. I ett församlingsval får en medlem som har fyllt 16 år rösta och den som fyllt 18 år ställa upp som kandidat.

Församlingens beslutsfattare under mandatperioden 2023-2026 finns under fliken kontakt.

 

Länk till BOKSLUT 2021 - Kyrkofullmäktige 24.05.2022

Länk till BUDGET 2023 - Kyrkofullmäktige 07.12.2022

Länk till BOKSLUT 2022 - Kyrkofullmäktige 06.06.2023