Altartavla

Gudstjänster

Vi firar högmässa varje söndag och helgdag kl. 11.00 i S:t Görans kyrka.

Oftast firar vi mässa vilket betyder att vi också samlas till nattvard. Ibland har vi predikogudstjänst utan nattvard och ibland andra temagudstjänster som till exempel familjegudstjänst som är en kortare gudstjänst, anpassad för de små. Exakt info hittar du i Evenemangskalendern.

Högmässan livestreamas på församlingens facebooksida.