Församlingens gudstjänstgrupper

De intresserade träffas för att förbereda gudstjänsten och sen också medverka i  gudstjänsten i den mån man själv önskar. Grupperna är öppna och de som vill vara med anmäler sitt intresse varje gång.

När vi förbereder gudsjänsten börjar vi med att läsa söndagen bibeltexter och samtalar om vad de har för betydelse i våra liv här och nu. Det är en bra inspiration för prästen som sedan har med sig gruppens tankar kring texen i sitt predikoarbete. Sedan väljer vi psalmer. 

Vi förbereder också kyrkans förbön och funderar över vad som är viktigt att be för just den inkommande söndagen. När innehållet i gudstjänsten börjar bli klart fördelar vi uppgifterna. Någon kanske hälsar välkommen, en annan läser text, någon leder förbönen och någon vill kanske vara med och assistera vid nattvarden.

Ibland serveras det kaffe efter gudstjänsten serveras längst bak i kyrkan som gruppen förberett. Det finns tillfälle för den som vill, att stanna upp en stund och småprata eller dela sin funderingar kring dagens tema.

Det är ett inspirerande arbete och alla som vill är välkomna att delta. Inga förkunskaper krävs och man behöver heller inte ta sig några uppgifter i gudstjänsten om man inte vill.

Är du intresserad av att vara med eller vill du veta mera går det bra att kontakta Mari Puska, tfn 018-5360.

Tag kontakt

Kaplan
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Kyrkoherde
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Församlingspastor & Sjukhuspräst
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Församlingspastor
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn