Livsstegen är en självhjälpsgrupp

Det handlar inte om någon stege utan steg i livet. Livsstegengrupperna startade i Katarina församling i Stockholm. Det är en typ av självhjälpsgrupper som arbetar med modellen från anonyma alkoholisters tolvstegsprogram.

Olle Carlsson som har utvecklat programmet menar att det är något som vi alla "normalstörda" har glädje av att delta i. När något tar emot, när vi inte tycker oss komma vidare eller dit vi vill, när vi vill lära oss något mer om oss själva och förstå mer av livet - då kan vi ha stor nytta av att delta i en livsstegengrupp.

 

Så här berättar två av deltagarna:

Olof berättar:
Hade hört talas om 12 stegs modellen men hade ingen tidigare personlig erfarenhet av den annat än att ha deltagit i församlingens sorgegrupp år 2013. Det var med blandade känslor jag accepterade inbjudan att delta i livsstegenkursen.Under de första stegen upplevde jag de reflexioner som framfördes vid delandet som rätt så ytliga men, alltefter som känslan av tillit växte inom gruppen blev delandet allt djupare och mera innerligt.

Personligen började jag förnimma den starka själavårdande effekt jag fick uppleva i sorgegruppen fyra år tidigare. Det som ändå visade sig vara den mest övertygande delen av hela livsstegsutbildningen var lyssnandet till gruppmedlemmarnas egna livsberättelser.

Vad påverkar en medmänska starkare än en annan mänskas totalt fasadfria berättelse om sitt livsöde? Det kan låta väldigt utlämnande men medlemmarna kunde själva reglera nivån på sitt delande utifrån sin egen mognadsprocess. Längtan till befrielse genom delandet visade sig ändå vara överväldigande starkt inom gruppen.

Det som för mig till en början var ambivalens förvandlades successivt, session efter session, till en känsla av oumbärlighet och en övertygelse att jag fått pröva på ett koncept som både håller och bär.        


Anna berättar:
I steget
Ett vet jag säkert nu:
Bakom varje ansikte jag möter döljer sig erfarenheter av svek, sorg, sjukdomar och historier om män som försökt lösa sin maktlöshet med våld. Jag har lärt mig lyssna bättre, utan att ge råd eller diskutera.

Ett vet jag säkert nu:
Bibeln kan sammanfattas i två ord: Se medmänniskan!

För mig var det inte bara mys-pys med Livsstegen. Jag lärde känna mig själv, ett valv till. Plötsligt visade sig ett fult tryne; självupptaget, njutningslystet ...

Ett vet jag säkert nu:
Det finns hjälp, det vill säga nåd. Varje söndag , fem minuter över elva får vi förlåtelse i mässan.
 

Här finns inga krav på kristen tro men dock behöver det finnas en öppenhet för en högre kraft.
Vill du vara med? Du kan få mer information av Lisbet Nordlund, tfn 018-5360 .

Tag kontakt

Diakonissa
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn