Villa Carita

Ålandsvägen 45 , 22100 Mariehamn
(018) 5360

Villa Carita

Runar och Anitas samlingshem

Huset är byggt 1906. Huset var bebott fram till 1999 då pensionerade bankkassörskan Anita Eriksson avled. Pensionerade droghandlaren Runar Eriksson bodde här fram till sin död 1993. Både Anita och Runar var aktiva i Mariehamns församling. Runar var länge medlem i Mariehamns diakoniförenings styrelse. I testamentet efter syskonparet framkom att församlingen tilldelats fastigheten på Ålandsvägen 45 för att nyttjas av församlingens pensionärer för möten, samkväm, syförening och andra sammankomster.

Idag kallar vi huset Villa Carita. Namnet är inspirerat av latinets caritas som beytder barmhärtighet. Tanken är att barmhärtigheten på olika sätt skulle få genomsyra verksamheten i huset.  Vid renovering av södra delen av huset 2006 inköptes möbler i tidsenlig stil, dock är orgel med klockan på från den Erikssonska tiden och står på samma ställe som förr.

Brunnshuset på gården är nybyggt efter orginalet. 

Villa Carita får disponeras gratis av församlingsmedlemmar i samband med förrättningar, övriga kan hyra lokalen. 

 

Fakta

Plats för 30 besökare.

Svår att nå med rullstol
Toalett
Handikapp

Evenemang

on 20.10 kl. 18.00

Ålandsvägen 45, 22100 Mariehamn

Pysselgrupp

För barn i åk. 1-6.
to 21.10 kl. 19.00

Ålandsvägen 45, 22100 Mariehamn

Ungkväll

Ungdomskväll på Villa Carita
on 27.10 kl. 18.00

Ålandsvägen 45, 22100 Mariehamn

Pysselgrupp

För barn i åk. 1-6.
to 28.10 kl. 19.00

Ålandsvägen 45, 22100 Mariehamn

Ungkväll

Ungdomskväll på Villa Carita
to 4.11 kl. 19.00

Ålandsvägen 45, 22100 Mariehamn

Ungkväll

Ungdomskväll på Villa Carita
on 10.11 kl. 18.00

Ålandsvägen 45, 22100 Mariehamn

Pysselgrupp

För barn i åk. 1-6.
to 11.11 kl. 19.00

Ålandsvägen 45, 22100 Mariehamn

Ungkväll

Ungdomskväll på Villa Carita
on 17.11 kl. 18.00

Ålandsvägen 45, 22100 Mariehamn

Pysselgrupp

För barn i åk. 1-6.