Villa Carita

Villa Carita

Ålandsvägen 45, 22100 Mariehamn

(018) 5360 Kansliet

30

Runar och Anitas samlingshem

Huset är byggt 1906. Huset var bebott fram till 1999 då pensionerade bankkassörskan Anita Eriksson avled. Pensionerade droghandlaren Runar Eriksson bodde här fram till sin död 1993. Både Anita och Runar var aktiva i Mariehamns församling. Runar var länge medlem i Mariehamns diakoniförenings styrelse. I testamentet efter syskonparet framkom att församlingen tilldelats fastigheten på Ålandsvägen 45 för att nyttjas av församlingens pensionärer för möten, samkväm, syförening och andra sammankomster.Idag kallar vi huset Villa Carita. Namnet är inspirerat av latinets caritas som beytder barmhärtighet. Tanken är att barmhärtigheten på olika sätt skulle få genomsyra verksamheten i huset.  Vid renovering av södra delen av huset 2006 inköptes möbler i tidsenlig stil, dock är orgel med klockan på från den Erikssonska tiden och står på samma ställe som förr.

Brunnshuset på gården är nybyggt efter orginalet. 

Villa Carita får disponeras gratis av församlingsmedlemmar i samband med förrättningar, övriga kan hyra lokalen. 

 

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Skötrum Skötrum
Könsneutral toalett Könsneutral toalett
Plats för barnvagn Plats för barnvagn
Trygg plats Trygg plats
Toalett Toalett
Kök
Serveringskök
Bord med stolar
Piano/flygel
Självhushållning

Evenemang

tors 17.10 kl. 9.00

Ålandsvägen 45, 22100 Mariehamn

Höstlovskul

Höstlovskul
fre 18.10 kl. 9.00

Ålandsvägen 45, 22100 Mariehamn

Höstlovskul

Höstlovskul
tors 2.1 kl. 11.00

Ålandsvägen 45, 22100 Mariehamn

Jullovskul

Jullovskul