Det är viktigt att bearbeta sin sorg . . . 

Sorgegrupp

För dig som drabbats av sorg och gärna vill komma vidare genom att lyssna till andra och även dela dina egna erfarenheter. Sorgegruppen träffas fem gånger då vi samtalar kring vissa teman.

Sorgegruppen är en självhjälpsgrupp: det är deltagarnas egna berättelser och erfarenheter som gör att en bearbetning kan ske. Vill du veta mer eller när nästa sorgegrupp börjar, kontakta ledarna kaplan Jessica Bergström eller diakonissa Lisbet Nordlund, tfn 018-5360 för mera information.

Sorgbearbetning

Sorg orsakas av dödsfall, separationer, sjukdom eller andra förluster. Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på förändring av något slag.

Sorgbearbetning är en kurs i hur man kan bearbeta och förlösa sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge kunskap om hur man kan förlösa sin sorg så att man åter kan delta helt och fullt i livet.

Om du är intresserad av sorgbearbetning, antingen idividuellt eller grupp, kontakta Lisbet Nordlund, tfn 018-536107.

Tag kontakt

Diakonissa
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Diakon
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Församlingspastor & Sjukhuspräst
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn