Sorgegrupp

 

För dig som drabbats av sorg och gärna vill komma vidare genom att lyssna till andra och även dela dina egna erfarenheter. Sorgegruppen träffas fem gånger då vi samtalar kring vissa teman. Sorgegruppen är en självhjälpsgrupp: det är deltagarnas egna berättelser och erfarenheter som gör att en bearbetning kan ske. Vill du veta mer eller när nästa sorgegrupp börjar, kontakta ledarna församlingspastor Katarina Gäddnäs eller diakonissa Lisbet Nordlund, tfn 018-5360 för mera information.

Diakonissa, tjänstledig 27.01.2020-22.07.2020
+358 (0)457 529 3027
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Diakonitjänsteinnehavare, vik. diakonissa 27.01.2020-22.07.2020
+358 (0)457 529 3007
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Församlingspastor
+358 (0)457 529 3003
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn