Sorgegrupp

 

För dig som drabbats av sorg och gärna vill komma vidare  genom att lyssna till andra och även dela dina egna erfarenheter. Sorgegruppen träffas tem gånger varannan vecka då vi samtalar kring vissa teman. Sorgegruppen är en självhjälpsgrupp: det är deltagarnas egna berättelser och erfarenheter som gör att en bearbetning kan ske. Vill du veta mer eller när nästa sorgegrupp börjar, kontaka ledaren Lisbet Nordlund, tfn 018-5360 för mera information.

Diakonissa
+358 (0)457 529 3027
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn