Mariehamns församling värnar om din integritet och följer noggrant EU:s dataskyddsförordning och nationell lagstiftning. Vi strävar efter att respektera och beakta de registrerades rättigheter i alla aspekter av vår verksamhet. För att kunna ge dig bästa möjliga service och sköta medlemsärenden behöver vi behandla vissa personuppgifter.

Vi vill försäkra dig om att dessa uppgifter behandlas med största konfidentialitet och kommer inte att delas med utomstående, om det inte finns en klar och laglig grund för det. Tack för ditt förtroende när vi arbetar för att skydda och respektera din integritet.

Tag kontakt

Arbetsledare
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn