Församlingskansli


Tinca Björke

Informatör
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Eva-Lotte Carlsson

Byråsekreterare, (tisdagar)
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn


Johan Lindholm

Personalsekreterare
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Regina Lindström

Förvaltningssekreterare
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Erika Syrjälä

Barnskötare
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn