Församlingskansli


Tinca Björke

Informatör
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Eva-Lotte Carlsson

Byråsekreterare
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn


Regina Lindström

Vik. förvaltningssekreterare 22.01.2020-02.11.2020
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Erika Syrjälä

Barnskötare, t.f. kanslist
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn