Församlingskansli 


Tinca Björke

Informatör
Kommunikationstjänster
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

webb, trycksaker, mediakontakt, sociala media


Stina Ekman-Byskata

Ekonomichef
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Johan Lindholm

Personalsekreterare
Personaltjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Marina Rehnberg

Löneräknare/Kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Anna Vesa

Förvaltningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster Kommunikationstjänster