Församlingskansli


Informatör
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Byråsekreterare
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Personalsekreterare
+358 (0)457 529 3002
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn


Förvaltningssekreterare, tjänstledig 01.11.2018-03.11.2019
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn