Församlingskansli


Tinca Björke

Informatör
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Eva-Lotte Carlsson

Byråsekreterare, (tisdagar)
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Stina Ekman-Byskata

Ekonomichef
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Johan Lindholm

Personalsekreterare
Personaltjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Marina Rehnberg

Löneräknare
Ekonomi- och administrationstjänster
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Anna Vesa

Förvaltningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster Kommunikationstjänster