Mariehamns församlings tillgänglighetsbeskrivning

URL-adress: https://mariehamnsförsamling.fi

Mariehamns församling strävar till att garantera digital tillgänglighet för personer med funktionsvariation. Vi förbättrar kontinuerligt sidans användning och anpassar den till tillgänglighetsstandarder.

Detta tillgänglighetsutlåtande berör Mariehamns församlings nätsidor och är gjord 01.09.2020

Funktioner som stöder tillgänglighet

Mariehamns församling försäkrar tillgängligheten med följande åtgärder:

 • Tillgänglighet ingår i vår verksamhetsidé.
 • Tillgänglighet hör till vårt sätt att verka internt.
 • Tillgängligheten är integrerad i vår upphandlingspraxis.
 • I vår organisation har en person utnämts till att ansvara för tillgängligheten.
 • Vi erbjuder våra arbetstagare utbildning i tillgänglighet.
 • Vår organisation har tydliga mål och ansvarsnivåer för tillgänglighet.
 • Vår organisation har tekniskt verktyg som hjälper oss att utvärdera tillgängligheten.

Webbplatsens tillgänglighet

Sidans nuvaranade standard för tillgänglighet

Sidan uppfyller de tekniska krav som Tillgängligheten beaktad-stämpeln kräver.

Situationen för tillfället

Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. 

Innehåll som inte är tillgängligt på webbplatsen

Användare kan fortfarande stöta på brister på sidorna. Här följer en förteckning över de brister vi är medvetna om. Kontakta oss, om du på våra sidor noterar brister som inte finns uppräknade.

Tekniska brister

Sidan har tekniska brister kring tillgänglighet på följande områden: webbläsarens användning i blanketternas formulärfält, länkarnas fokusering eller visuella förstärkning, sidornas huvudrubriker eller rubrikernas tiltefält saknas, ifram beskrivningar fattas, fel i förverkligandet av wai-aria och i att förbigå innehåll som upprepas. 

Video

Våra videon har för tillfället ingen textning. 

Bildernas alternativa texter (alt-text)

En del av våra bilder kan sakna alt-text. Vi går igenom dem och korrigerar saknade texter så snart som möjligt.

Trasiga länkar

På våra sidor kan finnas trasiga länkar. Vi korrigerar dem så snart som möjligt. Kontakta oss om du stöter på en trasig länk.

H1-rubriker saknas

På våra sidor fattas H1-rubriker.

Dokument (PDF, Word, Powerpoint, Excel)

Alla dokument som finns på våra sidor är för tillfället inte tillgängliga. Vi korrigerar dem och gör dem tillgängliga så snart som möjligt. Kontakta oss om du hittar brister.

Färgkontraster

På våra sidor är färgkonstrasterna inte på alla punkter enligt WCAG-standard. Vi korrigerar så snart som möjligt.

Läsbarhet

Vår sida strävar efter att använda kännetecken för tydligt språk. Detta förverkligas inte nödvändigtvis på alla våra sidor.

Användning av mellanrubriker och rubrikhierarki

Vi granskar och korrigerar rubrikernas nivå på vår webbplats som bäst. Vår avsikt är att rubriknivåerna är logiska och i ordning. Det betyder att under huvudrubriken är den första nivåns underrubrik och under denna bara rubriker av lägre nivå. Detta är inte fallet just nu på vår webbplats. Vi strävar till att korrigera detta så snart som möjligt.

Kompatibilitet med webbläsare

Sidan är kompatibel med följande webbläsare:

Edge (Windows)
Chrome (Windows, Mac), nyaste versioen
Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Den här sidans tillgänglighet beror på följande tekniska funktionalitet:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Tillvägagångssätt kring utvärdering

Mariehamns församling bedömmer den här sidans tillgänglighet på följande sätt.

 • Självvärdering: organisationen har utvärderat internt
 • Tillgänglighets utmärkelse 2016,   11/2017

Har du lagt märke till brister i tillgänglighet på vår webbplats? 

Vi tar gärna emot respons om vår sidas tillgänglighet. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Telefon: +358 (0)18 5360
 • E-post: mariehamns.forsamling@evl.fi
 • Postadress: Mariehamns församling, Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn.

Vi strävar till att svara på respons inom 2 veckor.

Övervakningsmyndighet (officiella reklamationer)

Om du hittar brister på våra sidor, ber vi dig kontakta oss som upprätthåller sidan. Det kan ta 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller att du inte alls får ett svar under två veckor, kan du ge respons till Södra-Finlands regionförvaltningsverket. På Södra-Finlands regionsförvaltningsverket sida finns information om hur överklagan görs och behandlas.

Övervakningsmyndighetens kontaktuppgifter:

Sidans ansvarsperson för tillgänglighet 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillgänglighetskrav.fi 
webbtillganglighet@rfv.fi 
telefonnummer växeln 0295 016 000