Barnverksamheten

i församlingen erbjuder vi olika verksamheter för barn i skolåldern. Vi har pysselklubbar, lovaktiviteter och gudstjänstgrupp för barn.

Vi firar våra 10-åringar på våren och bjuder in alla 7-åringar till välsignelse inför skolstart på hösten och ger dem en barnbibel som gåva.

Gudstjänstgrupp för barn (ingen åldersgräns)

Två gånger per termin har barnen möjlighet att komma med och planera och öva inför söndagens gudstjänst. Vi övar att gå i procession (intåg i kyrkan) och förbereder söndagens textläsning med tex dramatisering eller på annat sätt åskådligörande. Även andra uppgifter som barnen kan göra i gudstjänsten övar vi på.

Höstens övningar är
tisdag 26.9 kl 18 i kyrkan med deltagande i familjemässa söndag 01.10
tisdag 28.11 kl 18 i kyrkan med deltagande i festmässan på 1a advent söndag 3.12

Övningarna är öppna och kräver ingen anmälan

 

Pysselklubbar

För dig som gillar att pyssla och går i åk 1-3

Måndagsklubben hålls på Margaretagården måndagar kl 18-19.30. Klubbens ledare är Julia Valkeapää och Elias Lindroos

Länk till anmälningsblanketten, Måndagsklubben

Pysselklubben träffas på Villa Carita, Ålandsvägen 45, varje onsdagkväll 18-19.30. 
klubbens ledare är Emeile Koskinen och Alva Öström

Länk till anmälningsblanketten, Pysselklubb

 

Lovaktiviteter

under skolans lov ordnar vi lovaktiviteter 

Höstlovskul på Villa Carita för åk 1-6 19-20.10  Länk till anmälningsblanketten, Höstlovskul 

Jullovskul på Villa Carita för åk 1-6  2-4.1 kl 10-15 

Sportlovsläger med övernattning på Lemböte lägergård 19-21.2.2024

Har du frågor? Kontakta församlingens ansvariga ungdomsarbetsledare Sonja Winé, epost: sonja.wine@evl.fi

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
tf ungdomsarbetsledare
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.