Gemensamt Ansvar 2024

Hjälp unga mot en ljusare framtid, på Åland, i Finland och i världen.

År 2024 hjälper Gemensamt Ansvar unga som upplever djup ensamhet eller riskerar att bli marginaliserade, förlora kontrollen över sina liv eller möjligheten till ett bra liv på Åland, i Finland och runt om i världen.


I Finland styrs intäkterna från Gemensamt Ansvar via HelsingforsMission och församlingarna till till ensamma unga. Ensamhet är en ångestfylld, individuell upplevelse av utanförskap och isolering. För närvarande upplever cirka 14 procent av alla högstadieelever och studerande på andra stadiet ensamhet.

Gemensamt Ansvar insamlingen stöder också programmet "School to Belong" så att flera unga ska känna sig mindre ensamma.  School to beling tillhandahåller verktyg och resurser för  att identifiera och ta upp ungas ensamhet samt erbjuda stöd. 

Insamlingen beskyddas av president Sauli Niinistö.

Vill du delta i insamlingen?

Du kan också göra en inbetalning via MobilePay-nummer 85050.

Några evenemang arrangerades under våren men man kan fortfarande delta i insamlingen genom att göra en inbetalning. Tack!

Ensam
Ensam

Tag kontakt

Diakon
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Diakonissa
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn