Matbanken

Matbanken är en kostnadsfri mathjälp till hushåll som har en tillfällig eller längre tids svår ekonomisk situation.
Matbanken är en del av diakonins helhetsmässiga hjälpinsats. Matbanken är en registrerad förening.

Vem kan få hjälp av Matbanken?

Matbanken ger hjälp främst till dem som, av olika anledning, har tillfällig eller längre tids ekonomisk kris. Den är ett komplement till samhällets och kyrkans andra stödformer.

Gör så här:

Känner du att Matbankens hjälp skulle kunna vara ett stöd för dig kontaktar du någon av våra diakoniarbetare per telefon eller så kommer du in under mottagningstiden på tisdagar. Efter en ekonomiska genomgång kan du få en biljett för att hämta en matkasse vid nästa utdelning. Ditt besök är konfidentiellt och frivilligarbetarna som arbetar med utdelningen har alla skrivit på ett tystnadspliktsavtal.

Sponsorer och logistik

Maten till Matbanken får vi från matproducenter, grossister,  affärer och privatpersoner. Viss del är EU-nödhjälpsmat. Tack vare ekonomiska bidrag kan vi även vid behov köpa in varor.
Matbankens styrelse har huvudansvaret för verksamheten. En koordinator är timanställd med hjälp av PAF-medel. Vid hämtning av varor och vid utdelningen arbetar ett fyrtiotal frivilligarbetare.

Vill du hjälpa till eller donera?

Ekonomiskt kan du bidra till Matbankens verksamhet genom att sätta in ett bidrag på konto Matbanken på Åland rf: FI57 6601 0010 4395 29, 
märk inbetalningen med ”bidrag”. Du kan även stöda genom att bli medlem i Matbanken på Åland rf. Betala då in 10 € på kontot ovan och märk betalningen med "medlemsavgift" samt namn och adress.

Vill du donera varor tar vi helst emot onsdagar och torsdagar kl. 10-12 i Matbanken på Måsvägen 1. Passar inte dessa tider dig kan du föra varorna till pastorskansliet då det är öppet eller kontakta någon av diakoniarbetarna så kommer vi överens om en tid. ´Varmt tack för din gåva!
Vill du göra en personlig insats kontaktar du diakonin på tfn 5360, det finns flera olika sysslor vi behöver hjälp med inom matbanken.

Gåvokort

För minst 10€ kan du uppvakta en person och samtidigt bidra till Matbanken. Kortet finns att köpa på pastorskansliet, Nocturn samt vid Ålandsbankens huvudkontor.

 

 

 

Tag kontakt

Diakonissa
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Diakon
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn