Ungdomarna är församlingens framtid!

Därför är det viktigt att verksamheten för dem är både engagerande och meningsfull.

Ungdomarna i Mariehamns församling har sin samlingsplats på Villa Carita, Ålandsvägen 45. På Villa Carita träffas vi för ungdomskväll varje torsdag och pysslar med lite allt möjligt.

Tillsammans:

  • spelar vi spel 
  • gör collage 
  • diskuterar
  • umgås
  • fikar med mera

Annars är vi för det mesta på Lemböte lägergård när det är helg, där har vi vår ungledarutbildning. Det är också på Lemböte lägergård som vi håller våra läger.

Vi jobbar med alla åldrar från skolåldern och uppåt:

  • minior-/juniorklubbar 
  • konfirmander
  • ungledare
  • ungdomar upp till 24 år

Välkommen med!

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
tf ungdomsarbetsledare
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Ungdomsarbetsledare t.f.
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.