Begravningsplatsen

Skiljevägen 1 , 22100 Mariehamn
018 - 536 150

Begravningsplatsen

Mariakapellet

är en donation av redaren Gustaf Eriksson. Det är ritat av Lars Sonck och byggdes 1940. Målningarna är gjorda av Bruno Tuukanen, samma konstnär som har gjort målningarna i S:t Görans kyrka.

I kapellet förrättas jordfästningar, andakter i påsktid, gudstjänst vid allhelgona och julbön. 

År 1861 grundades staden Mariehamn. Församlingen blev självständig först år1905, men begravningsplatsen anlades så tidigt som 1879. Området var frånbörjan 100 alnar långt och 90 alnar brett.

Den första utbyggnaden av begravningsplatsen gjordes år 1913, då den förlängdes 7 meter söderut och samtidigt dränerades. Följande utvidgningar skedde 1917 och 1921. År 1959 breddades begravningsplatsen åt öster och på1960-talet norrut. Tio år senare började man utvidga begravningsplatsen åt väster, över Grindmattesvägen. År 1991 fastställdes en ny omfattande plan, som utarbetats av arkitekt Gunda Åbonde-Wickström. Första etappen av denna plan slutfördes vid midsommartid 1993. Två år senare anlades urnlunden och entréområdet och parkeringsplatsen i söder byggdes om. Arbetena har utförts av trädgårdsfirman Bo Blomberg. År 2002 färdigställdes avdelning XIV med 186 kist- och 122 urngravplatser. År 1927, samma år som S:t Görans kyrka byggdes, uppfördes den första ringmuren av sten. Samtidigt försågs begravningsplatsen med grindar, Tidigare hade området varit ingärdat med ett enkelt trästängsel. År 1992 gick man in för att bygga ringmurar kring nyanlagda områden. År 1940 byggdes begravningskapellet, en gåva av sjöfartsrådet Gustaf Erikson och hans maka Hilda. Kapellet är ritat av professor Lars Sonck.

Takmålningarna har utförts av artisten Bruno Tuukkanen. Den 8 december 1940 invigdes begravningskapellet av biskop Max von Bondsdorff. I början av 1980-talet uppfördes väster om kapellet en klockstapel, ritad av Johannes Söderholm. År 1975 installerades i kapellet en sexstämmig orgel. I den röda servicebyggnaden, som uppfördes för två decennier sedan, har församlingsträdgårdsmästaren i regel varje vardag mottagning för allmänheten kl. 14.00-15.00.

Renovering av Mariakapellet

Mariehamns församling kommer att renovera Mariakapellet invändigt med trolig start hösten 2019.Under 2020 kommer det förhoppningsvis att kunna installeras en hiss på utsidan så att personer med funktionsnedsättning lättare kan komma in i kapellet.

Som läget är nu behöver personer som använder rullstol el permobil och vill delta i en förättning i Mariakapellet ta kontakt med personalen på begravningsplatsen ett par dagar före så att de hinner ordna med skenor odyl.

Toaletten i servicebyggnaden kommer också att renoveras (senhösten 2019), så att även den blir anpassad för personer med funktionsnedsättning.

Avgifter

Hittar du HÄR!

Fakta

Mariakapellet rymmer ca 80 personer. I coronatider kan 20 personer samlas samtidigt i Mariakapellet.

Hörselslinga
Toalett