Kyrkorådets protokoll! 

Vi värnar om varje individs integritet, och om en paragraf saknas i protokollet är det för att skydda personlig integritet, hantera konfidentiella ärenden eller skydda privata uppgifter.

När vi delar med oss av beslut och protokoll gör vi det i enlighet med bestämmelserna i kyrkolagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och andra relevanta lagar som reglerar sekretess.

Behövre du äldre protokoll? Kontakta gärna församlingssekreterare Anna Vesa.

Tag kontakt

Förvaltningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster Kommunikationstjänster