S:t Görans kyrka

S:t Görans kyrka

Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn

(018) 5360 Kansliet

384

Kyrkan

som blev färdig hösten 1927, har ritats av den kända arkitekten Lars Sonck, bördig från Finström. Tidigare hade församlingen firat sina gudstjänster i stadens folkskola, vars stora samlingssal var inredd som kyrkorum.


När grundstenen lades den 4 september 1926 meddelade biskop Max von Bonsdorff att ett äldre par i staden hade överlämnat till honom ett donationsbrev, där det framgick att hela kyrkan skulle ges som gåva till Mariehamns församling. Donatorerna ville förbli anonyma, men församlingsborna förstod genast att det var sjöfartsrådet August Troberg och hans maka Johanna som låg bakom donationen. Kyrkans byggmästare var Frithiof Lindholm.

Kyrkan har senare delvis byggts om och förstorats. År 1959 ändrades koret så att predikstolen som fanns ovanför altaret togs bort. I stället byggdes en ny predikstol nere på golvet, till vänster om altaret. Kyrkan förlängdes norrut så att man bland annat fick rum för en ny, mera ändamålsenlig sakristia. Samtidigt förenades den församlingssal som tidigare fanns under läktaren med kyrkorummet och försågs med bänkar.

Den senaste renoveringen ägde rum år 1972. Bänkarna som ursprungligen var mörka målades blå, altaret gjordes fristående och hela kyrkorummet försågs med stengolv.

Kyrkans utsmyckning är framför allt ett verk av Bruno Tuukkanen, känd bland annat genom att han ritat Finlands flagga. Målningarna i taket har inspirerats av gamla kyrkliga symboler. Också samtliga glasmålningar är Bruno Tuukkanens verk. I samband med förändringarna i koret beställde församlingen av Tuukkanen den färgsprakande altartavla i mosaik som nu finns ovanför altaret. Tavlan skildrar Jesu liv, från födelsen till korsfästelsen och uppståndelsen. Det centrala motivet är Jesus som välsignar barnen.

Dopfunten, huggen i mörk granit, med skål och lock i silver, är utförd enligt ritningar från Libraria i Stockholm. Den donerades till församlingen 1934 av postiljonen Josef Eriksson och hans maka Karolina.

Altarkrucifixet och krucifixet vid dopfunten är gåvor av Mariehamns Marthaförening. Kyrkskeppet "Tjerimaj", byggt av Viktor Andersson i Föglö, förärades till kyrkan 1972 av firma Gustaf Erikson. Hellaspianot skänktes av Mariehamns kyrkosyförening 1974. Kyrkan har vidare av enskilda personer och sammanslutningar fått motta olika prydnader, ljusstakar, antependier, skrudar och andra kyrkliga textilier.

Den nuvarande orgeln på 37 stämmor är byggd 1969/1982 av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad och har intonerats av bröderna Anders och Jan-Olof Grönlund. Kyrkans första orgel från år 1927, 14+2 stämmor, var pneumatisk och hade byggts av E. F. Walcker i Tyskland. År 1987 anskaffades en ny tvåmanualig cembalo, byggd av Atelier Jaana & Henk van Schevikhofen.

S:t Görans kyrka har tre klockor. Störst, 700 kg, är den klocka som 1927 skänktes av ålandsvänner i Jämtland på initiativ av kyrkoherde Gustaf Eriksson i Sunne. Mellanklockan är en gåva av makarna Troberg. Lillklockans historia är av det mera ovanliga slaget. Den tillhörde ursprungligen garnisonsförsamlingen vid Skarpans fästning i Bomarsund. Men efter fästningens kapitulation fördes den som krigsbyte till England, där den uppbevarades i Towern tills den 1925 återbördades till Åland.

I församlingen finns förutom S:t Görans kyrka ytterligare en kyrka -S:t Mårtens kyrka - belägen i Hindersböle, tre kilometer norrut från stadens centrum. Den har ritats av arkitekterna Stig och Myrielle Svahnström i Mariehamn och blev färdig i november 1969.

Gudstjänster firas alla söndagar i St Görans kyrka kl 11.00, kyrktaxi kan du åka till gudstjänst - bokas på tfn 018-19500. 
S:t Johannes kyrka har ritats av Johannes Söderholm och invigdes av biskop John Vikström i oktober 1974.

Läge på kartan

Hjärtstartare Hjärtstartare
Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Parkeringsplats för funktionsnedsatta Parkeringsplats för funktionsnedsatta
Könsneutral toalett Könsneutral toalett
Plats för barnvagn Plats för barnvagn
Trygg plats Trygg plats
Toalett Toalett
Stolar i rader
Piano/flygel
Ljudanläggning
Apparatur för strömning av evenemang
Dopfunt
Vaktmästare på plats

Evenemang

fre 14.6 kl. 19.00

Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn

Konsert "Speglingar"

Blåsorkestern Saimaa
Teppo Hakkarainen - dirigent

Fritt inträde
lör 15.6 kl. 19.00

Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn

Konsert "Havet låter på ett särskilt sätt"

Kammarkören Sonorus, Stockholm
Stefan Nymark - dirigent och piano

Fritt inträde
sön 16.6 kl. 11.00 -12.15

Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn

Högmässa

med Denise Blomqvist och Guy Karlsson.

Högmässan livestreamas på församlingens facebooksida.
sön 23.6 kl. 11.00 -12.15

Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn

Högmässa

med Denise Blomqvist och Jenni Nurmi.

Högmässan livestreamas på församlingens facebooksida.
ons 26.6 kl. 12.00

Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn

Orgelkonsert

Karolina Juodelyte - orgel

Fritt inträde, programblad 20/15€
tors 27.6 kl. 12.00

Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn

Duokonsert

Maija Lehtonen - orgel
Manfred Gräsbeck - violin

Fritt inträde, programblad 20/15€
fre 28.6 kl. 12.00

Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn

Ungrecital

Josefin Sundström - orgel

Fritt inträde, programblad 15/10€
sön 30.6 kl. 11.00 -12.15

Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn

Högmässa

med Gunnevi Styrström och Guy Karlsson.

Högmässan livestreamas på församlingens facebooksida.