Präster


Jessica Bergström

Kaplan
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Denise Blomqvist

Församlingspastor
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Katarina Gäddnäs

Församlingspastor & Sjukhuspräst
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Wilhelmina Oldmark

församlingspastor (t.o.m. 14.6.2024)
samtalet kopplas till mobiltelefonen
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Mari Puska

Kyrkoherde
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Edgar Vickström (tjänstledig t.o.m. 14.6.2024)

Församlingspastor
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn