Verksamhet för barn


Clara Carlsson

Dagklubbsledare, tjänstledig till och med 31.12.2023.
+358 (0)457 529 3022
Måsvägen 4
22100 Mariehamn

Carola Nyman

Daghemsföreståndare, (tjänstledig till 31.12.2023)
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Nina Sjöblom

Barnskötare, (tf. Daghemsföreståndare)
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Inga-Maj Stengård

Dagklubbsledare
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Måsvägen 4
22100 Mariehamn

Erika Syrjälä

Barnskötare
Församlingsarbetets specialtjänster
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn