Verksamhet för barn


Dagklubbsledare
+358 (0)457 529 3022
Måsvägen 4
22100 Mariehamn

Vik. barnskötare t.o.m. 31.08.2019, daghemsföreståndare fr.o.m. 01.09.2019
(018) 536 140
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Tf. daghemsföresåndare t.o.m. 31.08.2019, barnskötare fr.o.m. 01.09.2019
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn
Dagklubbsledare
+358 (0)457 529 3022
Måsvägen 4
22100 Mariehamn
Barnskötare
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn