Verksamhet för barn


Inga-Maj Stengård

Dagklubbsledare
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Måsvägen 4
22100 Mariehamn

Erika Syrjälä

Barnskötare
Församlingsarbetets specialtjänster
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn