Verksamhet för barn


Clara Carlsson

Dagklubbsledare, tjänstledig till och med 31.12.2023.
+358 (0)457 529 3022
Måsvägen 4
22100 Mariehamn

Ida Dahlblom

Barnskötare
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Carola Nyman

Daghemsföreståndare, (tjänstledig till 31.12.2023)
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Nina Sjöblom

Barnskötare, (tf. Daghemsföreståndare)
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Inga-Maj Stengård

Dagklubbsledare
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Måsvägen 4
22100 Mariehamn

Erika Syrjälä

Barnskötare
Församlingsarbetets specialtjänster
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn