Verksamhet för barn


Clara Carlsson

Dagklubbsledare
+358 (0)457 529 3022
Måsvägen 4
22100 Mariehamn

Ida Dahlblom

Barnskötare
Norragatan 29 lä 6
22100 Mariehamn

Carola Nyman

daghemsföreståndare, tjänstledig till 01.02.2022
018-531 140
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Nina Sjöblom

Barnskötare
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Inga-Maj Stengård

Dagklubbsledare
+358 (0)457 529 3022
Måsvägen 4
22100 Mariehamn