Verksamhet för barn


Clara Carlsson

Dagklubbsledare
+358 (0)457 529 3022
Måsvägen 4
22100 Mariehamn

Ida Dahlblom

Barnskötare
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Carola Nyman

Daghemsföreståndare, (tjänstledig till 30.09.2022)
+358 (0) 457 3040
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Nina Sjöblom

Barnskötare, (tf. Daghemsföreståndare till 30.09.2022)
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Inga-Maj Stengård

Dagklubbsledare
+358 (0)457 529 3022
Måsvägen 4
22100 Mariehamn