Att vara frivilligarbetare är att ge av sin tid för något eller någon.


Välkommen till att utforska möjligheten att arbeta som frivillig i församlingen! Att engagera sig som frivillig är ett fantastiskt sätt att bidra till samhället och samtidigt skapa meningsfulla relationer med andra människor i församlingen.

Som frivillig kan du delta i många olika aktiviteter och projekt, såsom att hjälpa till i gudstjänster genom att läsa bibeltexter, sjunga i kören eller assistera prästen. Du kan även hjälpa till vid kaffeserveringar efter gudstjänster eller vid andra evenemang som anordnas i församlingen.

Din insats som frivillig är ovärderlig för församlingen och dess medlemmar. Du kommer att ha möjlighet att göra en positiv inverkan på andra människors liv och samtidigt utveckla din egen personliga och andliga tillväxt. Det är också en möjlighet att lära sig nya färdigheter och utmana dig själv på nya sätt.

Vi ser fram emot att välkomna dig som en del av vår församling som frivillig. Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och givande upplevelse för oss alla.