Diakoni

har allt sedan kyrkans födelse varit en självklar del av församlingens liv och arbete.

Kraften och förebilden för kyrkans diakoni finns i Jesus själv. Nödens ansikte växlar men nöden finns alltid i någon form. Diakonins uppgift är att kravlöst lindra och hjälpa.

Vi är två diakoniarbetare i församlingen som är beredda att vandra med en bit på vägen. Vanligtvis kan vi ordna ett möte på relativt kort varsel. Besöket är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt. 

Tag kontakt

Diakon
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Diakonissa
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn