Diakoni

Diakoni är att utföra kyrkans kärleksbudskap i praktiken. Hjälpen ges till nödlidande oberoende av religionstillhörighet och utan krav på motprestation, det är diakonins väsen.

Diakoniarbetarna tar emot besök främst på mottagningstider tisdagar kl. 10.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00 men man kan även boka tid. Då diakoniarbetaren träffar besökaren försöker hon ringa in var problemet ligger. Många  har ekonomiska bekymmer. Sjukdom, arbetslöshet, missbruk, ensamhet och separationer är en del orsaker till varför man söker hjälp. Vi kan inte lösa de ekonomiska problemen, men vi kan hjälpa till att se över situationen, vad som bör prioriteras och kanske även bidra med en mindre summa som ändå kan vara avgörande för mottagaren i fråga, berättar diakoniarbetarna.

"Det är viktigt att försöka förmedla ett hopp att situationen kan bli bättre."

Arbetet består inte enbart av enskilda klientkontakter på hemmaplan utan också av internationellt arbete, såväl diakoni som mission.

 

Finska missionssällskapets utjämningskampanj

Finska Missionssällskapets utjämningskampanj ”En söndrig själ” - Ge nytt hopp åt krisdrabbade. Naturkatastrofer, krig och konflikter kan lämna djupa spår i en människa. Förutom den dagliga kampen för överlevnad måste människan då ännu kämpa med rädsla, sömnlöshet, ångest och depression. Snabbt psykosocialt stöd kan hjälpa människor att få livet tillbaka i rätta hjulspår. Finska Missionssällskapet ser till att människor efter en katastrof eller ett krig får det andliga och psykiska stöd de behöver. Tack vare din gåva kan vi erbjuda psykiskt välmående genom samtalshjälp, utbildning, kamratstöd och nödvändig vård. Målet är att stärka samhällets egen förmåga att klara sig i kriser. Informationsbroschyrer finns i våra lokaler. Information om hur du kan delta i insamlingen finns också på www.utjamning.fi Hjälpen går bland annat till att ge psykosocialt stöd åt krisdrabbade i Nepal och Colombia.Tidningen Mission är helt gratis! Beställ den på www.finskamissionssallskapet.fi/tidning

 

Livsstegen

Vill du läsa mera om Livsstegen kan du göra det HÄR!

 

Diakonissa
+358 (0)457 529 3027
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn