Diakoni

har allt sedan kyrkans födelse varit en självklar del av församlingens liv och arbete.

Kraften och förebilden för kyrkans diakoni finns i Jesus själv. Nödens ansikte växlar men nöden finns alltid i någon form. Diakonins uppgift är att kravlöst lindra och hjälpa.

Vi är två diakoniarbetare i församlingen som är beredda att vandra med en bit på vägen. Vanligtvis kan vi ordna ett möte på relativt kort varsel. Besöket är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt. 

Tag kontakt

Diakonitjänsteinnehavare
+358 (0)457 529 3007
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Diakonissa
+358 (0)457 529 3027
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn