Välkommen till vår gemenskap!

Här är en plats där vi värdesätter öppenhet och transparens i allt vi gör. Vi är glada att dela med oss av församlingens ekonomi för att skapa en stark och tillitsfull gemenskap.

I den anda av öppenhet och samarbete har vi gjort församlingens budget och bokslut tillgängliga för dig här. Vi tror att genom att dela dessa ekonomiska detaljer skapar vi en atmosfär av tillit och förståelse inom vår gemenskap. Det är viktigt för oss att varje medlem känner sig informerad och delaktig i de ekonomiska besluten som påverkar oss alla.

Vi uppmuntrar dig att ta en titt på dokumenten och gärna ställa frågor eller ge feedback. Din input är värdefull för oss och hjälper oss att fortsätta växa och utvecklas som en stark och sammanhållen församling.

Tack för att du är en del av vår gemenskap och för ditt engagemang för att göra den ännu bättre. Tillsammans skapar vi en plats där vi alla kan växa i tro, kärlek och gemenskap.

Tag kontakt

Ekonomichef
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn