Varmt välkommen till Mariehamns församlings officiella anslagstavla!

Här delar vi med oss av viktiga officiella kungörelser, som exempelvis information om val, lediga jobb och protokoll för allas insyn.

När vi öppet delar med oss av protokoll och beslut är det med omsorg och efterlevnad av kyrkolagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och andra lagar som reglerar sekretess. Vi strävar efter att skapa en öppen och inkluderande miljö där varje medlem kan känna sig informerad och delaktig.

Tack för att du är en del av vår gemenskap, och vi ser fram emot att fortsätta växa och utvecklas tillsammans!

 

 

En anslagstavla

Tag kontakt

Förvaltningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster Kommunikationstjänster
Informatör
Kommunikationstjänster
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

webb, trycksaker, mediakontakt, sociala media