Välkommen till vår gemenskap!

Här publiceras Mariehamns församlings protokoll från kyrkorådet, kyrkofullmäktige och tjänsteinnehavarbeslut.

Protokoll

Innan varje sammanträde finns en innehållsförteckning från mötets föredragningslista (under fliken Föredragningslista - i vänstra balken) för en första översikt om vad det aktuella sammanträdet kommer att behandla. När protokollet väl publiceras blir varje mötes detaljer tydliga. Vi värnar om individers integritet så om en paragrafs text eller beredning inte publiceras officiellt i protokollet är det för att skydda personlig integritet, hantera konfidentiella ärenden eller skydda privata uppgifter.

När vi delar med oss av beslut och protokoll gör vi det i enlighet med bestämmelserna i kyrkolagen, lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) och andra relevanta lagar som reglerar sekretess.

Tjänsteinnehavarbeslut

I enlighet med kyrkolagen (652/2023) och kyrkoordningen (657/2023) publiceras på den här webbplatsen offentliga tjänsteinnehavarbeslut som församlingsmedlemmar också har rätt att överklaga. Protokollen över tjänsteinnehavarbesluten publiceras efter att besluten har fattats och förblir synliga tills tiden för omprövning eller besvär löper ut.

 

Behöver du tillgång till äldre protokoll eller har frågor? Tveka inte att kontakta vår förvaltningssekreterare Anna Vesa.

 

Tag kontakt

Förvaltningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster Kommunikationstjänster