Välkommen till vår gemenskap!

Här publiceras Mariehamns församlings protokoll från kyrkorådet, kyrkofullmäktige, bygnadskommissionen för Mariakapellet, Miljökommissionen och tjänsteinnehavarbeslut.

Protokoll

Innan varje sammanträde finns en föredragningslista (under fliken Föredragningslista - i vänstra balken) för en första inblick, och när protokollet väl publiceras blir varje mötes detaljer tydliga. Vi värnar om varje individs integritet, och om en paragraf saknas i protokollet är det för att skydda personlig integritet, hantera konfidentiella ärenden eller skydda privata uppgifter.

När vi delar med oss av beslut och protokoll gör vi det i enlighet med bestämmelserna i kyrkolagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och andra relevanta lagar som reglerar sekretess.

Tjänsteinnehavarbeslut

I enlighet med kyrkolagen (652/2023) och kyrkoordningen (657/2023) publiceras på den här webbplatsen offentliga tjänsteinnehavarbeslut som församlingsmedlemmar också har rätt att överklaga. Protokollen över tjänsteinnehavarbesluten publiceras efter att besluten har fattats och förblir synliga tills tiden för överklagande löper ut.

 

Behöver du tillgång till äldre protokoll eller har frågor? Tveka inte att kontakta vår förvaltningssekreterare Anna Vesa.

Tillsammans skapar vi en öppen och trygg gemenskap där varje medlem kan känna sig väl informerad och delaktig. Tack för att du är en del av vår församling!

Tag kontakt

Förvaltningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster Kommunikationstjänster