Ungledarutbildning

Sedan 80-talet har Mariehamns församling haft Ungledarutbildning (tidigare hjälpledarutbildning eller storasyskonutbildning). Många är de ungdomar som har passerat ”SSU” som ungdomarna tidigare kallade det. Skolningen har utvecklats genom åren och har vilat på fyra pelare: Pedagogik, psykologi, metodik och teologi, under senare år har det utvecklats till 11 delområden: att lära känna sig själv, att kunna uttrycka sig, att lära sig, att arbeta i grupp, att leka tillsammans, att fira andakt, att leda, att finnas tillhands, att läsa bibeln, att vara ledare i barnverksamheten, att vara ledare på läger.

Ungledarutbildningen är samtidigt en stor del av församlingens ungdomsarbete. Vi behöver olika slags ledare i barn- och konfirmandverksamheten, ledare med olika uppgifter. Alla som valt att gå hjälpledarutbildningen har kanske inte förutsättningar att göra allt det som vi förväntar oss av en ledare, men alla skall någon gång under kursens gång, under trygga förhållanden, ges möjlighet att prova på de olika uppgifterna som hör till ett läger. I Mariehamns församling har vi förmånen att ha en fantastisk lägergård som erbjuder underbar miljö både ute och inne. I slutet på 90-talet byggdes ett nytt internat och huvudbyggnaden renoverades och byggdes till, så vi har mycket goda förutsättningar för verksamheten.

Vår ungledarutbildning är 2-årig och består det första verksamhetsåret av 6 helger. Det andra verksamhetsåret består fortbildningen av 5 helger. I utbildningen ingår också möjlighet till praktik vid församlingens sportlovsläger för barn. Då får de som går utbildningen se hur det fungerar ”på riktigt”. Vi vuxenledare har också en chans att se hur de blivande ungledarna fungerar tillsammans och om de tar sina uppgifter på allvar.

En helg ser ungefär ut såhär:

Helgen startar kl. 18.00 på fredagen. Var och en tar sig på egen hand till Lemböte lägergård (samåk gärna med varandra). Vi jobbar med utbildningen och tillhörande program under lördagen, och på söndagen åker vi buss till S:t Görans kyrka för att medverka i gudstjänsten som börjar kl. 11.00. Ibland är det kyrkkaffe efter gudstjänsterna, där det är fint om ni deltar, sen får man åka hem.

Varje helg har ett tema. Det är temat som står i fokus för passet som vi håller för er under lördagens förmiddag. Utöver passet brukar vi göra gruppövningar och hålla kvällsprogram med lekar. Det brukar även finnas tid för social samvaro, fritid och bastubad.

Om du av någon anledning inte kan delta vill vi att DU SJÄLV kontaktar någon av ungdomsarbetsledarna. Du hittar våra kontaktuppgifter nere till höger på sidan. Du kan också ta kontakt med Mariehamns Unga församling på Facebook eller Instagram, skicka ett meddelande och berätta varför du inte kan delta. Om många blir borta under samma veckoslout påverkar det vår matbeställning.

Vi ses på ungledarutbildningen!

Har du frågor? Kontakta församlingens ungdomsarbetsledare, våra kontaktuppgifter finns här nere på sidan.

Tag kontakt

tf ungdomsarbetsledare t.o.m. 31.12.2021
(018) 536109
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
tf ungdomsarbetsledare, t.o.m. 01.10.2022
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
tf ungdomsarbetsledare, t.o.m. 31.12.2021
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn