Ungledarutbildning

Sedan 80-talet har Mariehamns församling haft Ungledarutbildning (tidigare hjälpledarutbildning,storasyskonutbildning). Många är de ungdomar som har passerat ”SSU” som ungdomarna tidigare kallade det. Skolningen har utvecklats genom åren och har vilat på fyra pelare: Pedagogik, psykologi, metodik och teologi, under senare år har det utvecklats till 11 delområden: att lära känna sig själv, att kunna uttrycka sig, att lära sig, att arbeta i grupp, att leka tillsammans, att fira andakt, att leda, att finnas tillhands, att läsa bibeln, att vara ledare i barnverksamheten, att vara ledare på läger.

Ungledarutbildningen är samtidigt en stor del av församlingens ungdomsarbete. Vi behöver olika slags ledare i barn- och konfirmandverksamheten, ledare med olika uppgifter. Alla som valt att gå hjälpledarutbildningen har kanske inte förutsättningar att göra allt det som vi förväntar oss av en ledare, men alla skall någon gång under kursens gång, under trygga förhållanden, ges möjlighet att prova på de olika uppgifterna som hör till ett läger. I Mariehamns församling har vi förmånen att ha en fantastisk lägergård som erbjuder underbar miljö både ute och inne. I slutet på 90-talet byggdes ett nytt internat och huvudbyggnaden renoverades och byggdes till, så vi har mycket goda förutsättningar för verksamheten.


Vår ungledarutbildning är 2-årig och består det första verksamhetsåret av 6 veckoslut. Det andra verksamhetsåret består utbildningen av 5 veckoslut. I utbildningen ingår också göra praktik när konfirmander och barn kommer ut till lägerweekender och läger. Då får de som går utbildningen se hur det fungerar ”på riktigt”. Vi ledare har också en chans att se hur de fungerar tillsammans och om de tar sina uppgifter på allvar.

En helg ser ungefär ut såhär:

Skolningen börjar kl. 18.00 på fredagen. Var och en tar sig till Lemböte lägergård, samåk gärna (ingen buss). Vi jobbar med utbildningen under lördagen, på söndagen åker vi buss till S:t Görans kyrka och medverkar i gudstjänsten som börjar kl. 11.00. Ibland är det kyrkkaffe efter gudstjänsterna, fint om ni deltar, sen får man åka hem.

Ungledarutbildning år 1 (startar hösten 2020)

Hösten 2020:

25-27 september

9-11 oktober

27-29 november
 

Våren 2021:

15-17 januari

5-7 mars

16-18 april

Ungledarutbildning år 2 (startade sin utbildning hösten 2019)

Hösten 2020:

9-11 oktober

27-29 november (icke obligatoriskt)


Våren 2021:

15-17 januari

5-7 mars

16-18 april

 

Om du av någon anledning inte kan delta vill vi att DU SJÄLV ringer eller tar kontakt med Mariehamns Unga församling på Facebook, skicka ett meddelande och berätta varför du inte kan delta, om ni blir många borta samma veckoslout så påverkar det vår matbeställning.

Välkomna!

Tag kontakt

T.f. ungdomsarbetsledare t.o.m. 31.12.2020
(018) 536109
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
T.f. ungdomsarbetsledare, t.o.m. 01.10.2020
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
T.f. ungdomsarbetsledare, t.o.m. 31.12.2020
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn