Ungledarutbildning

Sedan 80-talet har Mariehamns församling haft ungledarutbildning (tidigare hjälpledarutbildning eller storasyskonutbildning). Ungledarutbildningen utgör en stor del av församlingens ungdomsarbete. Vi behöver olika slags ungledare inom vår barn- och konfirmandverksamhet och den som har avklarat utbildningen har möjlighet att söka dessa jobb inom församlingen och prosteriet.

Under ungledarutbildningen håller vi till på vår fantastiska lägergård i Lemböte. Lägergården erbjuder en underbar miljö både ute och inne. I slutet på 90-talet byggdes ett nytt internat och huvudbyggnaden renoverades och byggdes till, så vi har mycket goda förutsättningar för verksamheten.

Ungledarutbildningens fokus

Under utbildningen övar vi under trygga förhållanden på:

  • Självkännedom
  • Samarbete
  • Att uttrycka sig
  • Att hålla andakt
  • Att leda i olika sammanhang
  • Att finnas till hands 
  • Att hålla i lekar

… med mera. I utbildningen ingår också möjlighet till praktik vid församlingens sportlovsläger för barn. 

2-årig utbildning

Vår ungledarutbildning är 2-årig. För den som har avklarat första året är det frivilligt att fortsätta på andra året, som vi kallar för fortbildningen. Under det andra året fördjupar vi oss i våra kunskaper. Det första verksamhetsåret består av 6 helger. Det andra verksamhetsåret består av 5 helger. Ett verksamhetsår startar alltid under hösten och avlutas under våren. 

En helg ser ungefär ut såhär:

Helgen startar kl. 18.00 på fredagen. Var och en tar sig på egen hand till Lemböte lägergård. Vi jobbar med utbildningen och tillhörande program under lördagen, och på söndagen åker vi buss till S:t Görans kyrka för att medverka i gudstjänsten som börjar kl. 11.00. Ibland är det kyrkkaffe efter gudstjänsterna, där det är fint om man deltar, sen får man åka hem.

Varje helg har ett tema. Det är temat som står i fokus för passet som vi håller för er under lördagens förmiddag. Utöver passet brukar vi göra gruppövningar och hålla kvällsprogram med lekar. Det brukar även finnas tid för social samvaro, fritid och bastubad.

Höstens (2023) första ungledarhelg hålls den 15-17 september. Resterande helger är inplanerade enligt följande: 13-15 oktober, 3-5 november (I Finland), 19-21 januari, 15-17 mars och 12-14 april.

Ungledarutbildning med start hösten 2022

I höst tar vi emot en ny kull ungledare och fortbildare. Till ungledarutbildningens första år kan den som är konfirmerad söka. Till fortbildningen kan den som redan gått ett år på ungledarutbildningen söka. Anmälan sker digitalt via vår hemsida. Mer info kommer i ett närmare skede.

Till dig som deltar i utbildningen:

Vi påminner dig som deltar i ungledarutbildningen att det är viktigt att du hör av dig om du av någon anledning inte kan delta under en helg. Ungdomsarbetsledarnas kontaktuppgifter finns nere till höger på sidan. Du kan också ta kontakt med Mariehamns Unga församling på Facebook eller Instagram. 

Har du frågor om ungledarutbildningen?

Kontakta oss ansvarar för ungledarutbildningen. Våra kontaktuppgifter finns här nere på sidan.

Anmäl dig!

Länk till anmälningsblanketten 

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
tf ungdomsarbetsledare
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Ungdomsarbetsledare t.f.
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.