Sjukhusprästen

Katarina Gäddnäs finns till för patienterna, de anhöriga och personalen. Katarina verkar i sitt arbete kallad, sänd och stödd av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och avlönad av Mariehamns församling.

Katarina är sakkunnig i frågor om själavård, hon ställer sig som en medmänniska vid din sida.

Då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med.       
Då du är rädd eller deprimerad.
Då du vill att någon ber för dig.                           
Då du vill fira nattvard.
Då du sörjer någon som stått dig nära.
Då du önskar andlig vägledning.
Då du önskar stöd i en krissituation.

Jourtelefon: +358 457 345 7450

Sjukhusprästens arbete innebär:

Personliga samtal, själavårdsgrupper och konsultation.   
Att arrangera andliga sammankomster.
Utbildning, undervisning och arbetshandledning.           
Medverkar i olika grupper inom hälsa och sjukvård med teologisk sakkunskap.
Kyrkliga förrättningar: bikt och nattvard, dop, jordfästning och vigslar.

Tag kontakt

Församlingspastor & Sjukhuspräst
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn