Mariehamns församling - din församling med högt till tak!

Mariehamns församling är en församling i Ålands prosteri.

Mariehamns församlingen är en församling i Ålands prosteri inom Borgå stift i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Till församlingen hör alla kyrkomedlemmar bosatta i Mariehamn. Till församlingen hör kyrkorna

 • S:t Göran
 • S:t Johannes och
 • S:t Mårten.

Församlingen sysselsätter ca 40 anställda.


Mariehamns församling grundades år 1905. S:t Görans kyrka blev färdig hösten 1927 och är ritad av den kända arkitekten Lars Sonck, bördig från Finström. Tidigare hade församlingen firat sina gudstjänster i stadens folkskola, vars stora samlingssal var inredd som kyrkorum.

Kyrkoherde i församlingen är Mari Puska.

Om verksamheten annonserar vi i Kyrkpressen. Det utkommer fem infoblad med församlingens verksamhet som delas ut till alla hushåll i Mariehamn, om du har "Reklam - nej tack" får du inte infobladet men kontakta oss så skickar vi det till dig.

Kyrkoskatten i Mariehamns församling är 1,55%.

Kansliet har öppet:

 • måndag - tisdag kl. 09.00 - 15.00 
 • onsdag kl. 12.00-15.00 
 • torsdag  kl. 09.00-15.00.

  SOMMARTIDER 27 juni-5 augusti
 • måndag - tisdag kl. 09.00-13.00
 • onsdag kl. 12.00-13.00
 • torsdag kl. 09.00-13.00

Tfn 018-5360 
Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn
E-post: mariehamns.forsamling@evl.fi

Till pastorskansliet kan du vända dig om du behöver:

 • Ändringar i prenumerationen på Kyrkpressen
 • Någon att prata med
 • något annat, inte nämnt här

Oblater & vin

Oblaterna i Nattvarden är glutenfria. Nattvardsvinet är alkoholfritt i Margaretagården och S:t Mårtens kyrka. I S:t Görans kyrka endast alkoholhaltigt vin.

Avgifter

Prislista för lokalhyror och traktering hittar du här: 

Länk till församlingens prislista! 

Länk till gravgårdens prislista!

Läs mer om församlingens kyrkor och fastigheter samt om oss som jobbar i Mariehamns församling under respektive flik till vänster.
 

 

Pastorskansliet