Mariehamns församling - din församling med högt till tak!

Mariehamns församling är en församling i Ålands prosteri.

Mariehamns församlingen är en församling i Ålands prosteri inom Borgå stift i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Till församlingen hör alla kyrkomedlemmar bosatta i Mariehamn. Församlingens kyrka heter S:t Göran och mera information om kyrkan och övriga fastigheter hittar du i en separat flik..Församlingen sysselsätter ca 40 anställda.


Mariehamns församling grundades år 1905. S:t Görans kyrka blev färdig hösten 1927 och är ritad av den kända arkitekten Lars Sonck, bördig från Finström. Tidigare hade församlingen firat sina gudstjänster i stadens folkskola, vars stora samlingssal var inredd som kyrkorum.

Kyrkoherde i församlingen är Mari Puska.

Om verksamheten annonserar vi i Kyrkpressen. Det utkommer fem infoblad med församlingens verksamhet som delas ut till alla hushåll i Mariehamn, om du har "Reklam - nej tack" får du inte infobladet men kontakta oss så skickar vi det till dig.

Kyrkoskatten i Mariehamns församling är 1,55%.

Kansliet har öppet:

  • måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-12.00 & kl. 13.00-15.00 
  • onsdag kl. 13.00-15.00 

Tfn 018-5360 
Östra Esplanadgatan 6, 22100 Mariehamn
E-post: mariehamns.forsamling@evl.fi

Till pastorskansliet kan du vända dig om du behöver:

  • Ändringar i prenumerationen på Kyrkpressen
  • Någon att prata med
  • något annat, inte nämnt här

Oblater & vin

Oblaterna i Nattvarden är glutenfria. Nattvardsvinet är alkoholfritt i Margaretagården och S:t Mårtensgården. I S:t Görans kyrka endast alkoholhaltigt vin.

Avgifter

Prislista för lokalhyror och traktering hittar du under varje fastighet, "Kyrkor och Lokaler". 

Läs mer om församlingens kyrkor och fastigheter samt om oss som jobbar i Mariehamns församling under respektive flik till vänster.
 

 

Pastorskansliet