Direktionen för begravningsplatsen 2023-2026

Christian Beijar, ordförande

Ann-Christina Kjeldsen, ersättare Solveig Tikander
Teresa Westmark, ersättare Gerd Ringvall
Ingemar Johansson, ersättare Ulf-Peter Westmark
Bror Gammals, ersättare Niclas Wikstrand.