Kyrkofullmäktige för perioden 2023-2026

Margareta Flink
Christian Beijar
Niclas Wikstrand
Johan Ehn, viceordförande 2023-2024
Malin Lindvik
Ulla Andersson
Axa Alin
Kasimir Antbrams
Titti Sundblom
Solveig Tikander
Aino Waller
Andreas Sjöstrand
Ann-Christina Kjeldsen
Teresa Westmark
Olof Widén, ordförande 2023-2024
Ulf-Peter Westmark
Katarina Donning
Inga-Britt Wirta
Ingemar Johansson
Elin Sundback
Bror Gammals
Gerd Ringvall
Regina Lindström

Suppleanter


Heidi Sewón-Snällström
Birgitta Juslin
Crister Eriksson
Paula Linderbäck