Kontaktuppgifter

Församlingens kansli är öppet vardagar kl. 09.00 - 15.00.
Sommartid, 11.06-10.08 vardagar kl. 09.00-13.00.

Mariehamns församling
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Tfn. 018-5360
E-post: mariehamns.forsamling@evl.fi


Kock, arbetsledig 08.10.2018-13.10.2019
Bolviksvägen 55
22610 Lemland
Informatör
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Diakoniarbetare t.o.m. 31.12.2018
+358 (0)457 529 3007
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Dagklubbsledare
+358 (0)457 529 3022
Måsvägen 4
22100 Mariehamn
Byråsekreterare
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Personalsekreterare
+358 (0)457 529 3002
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Kantor
+358 (0)457 529 3004
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Församlingspastor
+358 (0)457 529 3003
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Vik. Ungdomsarbetsledare, t.o.m 31.12.2018
+358 (0)457 529 3015
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Arbetsledare
+358 (0)457 529 3014
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Fastighetsskötare
+358 (0)457 529 3023
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Kantor
+358 (0)40 584 1054
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Musikledare
+358 (0)40 708 2063
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Kyrkvaktmästare
+358 (0)457 529 3017
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Förvaltningssekreterare, tjänstledig 01.11.2018-03.11.2019
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Projektledare för ungdomsarbetet, t.o.m 31.12.2020
+358 (0)457 529 3016
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Församlingsvärd/städare
+358 (0)457 529 3012
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Ungdomsarbetsledare, tjänstledig till och med 31.12.2018
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Diakonissa
+358 (0)457 529 3027
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Daghemsföreståndare
+358 (0)457 529 3040
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Församlingspastor
+ 358 (0)457 344 6264
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Kyrkoherde
+358 (0) 4575293000
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Ledande kock
+358 (0)40 51 29 598
Bolviksvägen 55
22610 Lemland
Lägergårdsföreståndare
+358 (0)457 529 3119
Bolviksvägen 55
22610 Lemland
Barnskötare
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn
Församlingsvärdinna
+358 (0)457 529 3008
Måsvägen 4
22100 Mariehamn
Dagklubbsledare
+358 (0)457 529 3022
Måsvägen 4
22100 Mariehamn
Kaplan
+358 (0)457 34 250 45
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Barnskötare
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn
Gårdskarl
+358 (0)457 529 3021
Skiljevägen 1
22100 Mariehamn

Gårdskarl
+358 (0)457 529 3011
Bolviksvägen 55
22610 Lemland


Församlingsträdgårdsmästare
+358 (0)457 529 3020
Skiljevägen 1
22100 Mariehamn


Trädgårdsarbetare
+358 (0) 457 520 3010
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mari