Ungdomsarbetsledare

Vi söker två ungdomsarbetsledare. Länk till mera information om tjänsterna.
Länk till av biskopsmötet godkänd examen som ungdomsarbetsledare.

Ansökningstiden går ut 08.08.2022 kl. 15.00.
Ansökan riktas till:


Kyrkorådet
Mariehamns församling
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Epost: mariehamns.forsamling@evl.fi

Frågor om tjänsterna besvaras av kyrkoherde: Mari Puska, mari.puska@evl.fi 

 

Förvaltningssekreterare

Vi söker en förvaltningssekreterare. Länk till mera information om tjänsten.

Ansökningstiden går ut 08.08.2022 kl. 15.00.
Ansökan riktas till:


Kyrkorådet
Mariehamns församling
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Epost: mariehamns.forsamling@evl.fi

Frågor om tjänsterna besvaras av kyrkoherde: Mari Puska, mari.puska@evl.fi