Frivilligarbete i församlingen

 

Att vara frivilligarbetare är att ge av sin tid för något eller någon.

Frivilligarbetet ger ingen lön men kan ge mycket tillbaka i:

 • upplevelser
 • gemenskap
 • känsla av meningsfullhet.

I församlingen finns många typer av uppgifter för frivilliga; Dela ut mat i matbanken, vara kyrkvärd, hjälpa till med servering, delta i olika jippon, vara en vän i väntjänsten eller delta i olika talkor. Vill du också göra en insats? Kontakta diakonerna.

Kyrkvärdar

Till kyrkvärdens uppgifter hör att välkomna gudstjänsbesökare till kyrkan, dela ut psalmbok och program samt ta upp kollekt. Samma kyrkvärd blir anlitad ungefär en söndag varannan månad, förutom under sommarmånaderna då uppgifterna sköts på annat sätt.

Serveringar

Församlingen arrangerar olika typer av serveringar. Husmödrarna har huvudansvaret men ofta kan det behövas hjälpande händer.Till hösten kommer församlingen att arrangera ett enklare kyrkkaffe varje söndag efter högmässan.

Jippon och talkan

Allt emellanåt arrangeras jippon och talkor av olika slag. Det kan vara fråga om att på talka sy ihop Moder Teresafiltar, att samla in pengar för goda ändamål, att sälja lotter och liknande verksamhet.

Matbanken

Verksamheten sköts i huvudsak av frivilliga. Två dagar i veckan delas mat ut till behövande.

Maten kommer från:

 • grossister
 • butiker
 • odlare
 • privatpersoner.

Det är främst församlingens diakoner som efter noggrann ekonomisk genomgång, delar ut biljetter till dem som behöver få mat från Matbanken. Just nu hämtar ca 80 hushåll mat varje vecka.

All hämtning av varor:

 • inköp
 • städning
 • packning
 • matutlämning

sköts av frivilliga.

All hjälp är välkommen. Ofta eller ibland. Ta kontakt med diakoniarbetarna så berättar vi mera!

Tag kontakt

Diakonissa
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Diakon
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn