Vuxna

Vi samlas i mindre grupper, se till vänster. Vad som är på gång just ni hittar du i evenemangskalendern.

Till nyhetslistan

Ekofastan & Den kristna fastan

28.2.2022 12.24

Den kristna fastan första dag är på Askonsdagen, 2 mars 2022 och pågår till 16 april. 

Ekofastan är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg för miljön. År 2022 arrangeras Ekofastan för tionde gången och genomförs som ett samarbete mellan Kyrkostyrelsen, Finlands Svenska Marthaförbund, Finska Missionssällskapet och Domkapitlet i Borgå stift. Temat är Måttlighet.

 

Den krisna fastan förekommer i de flesta religioner, också i den kristna tron. Under fastan efterströvar vi sinnesförändring och fokuserar på det viktigaste. Att fasta är frivilligt. Under fastan bli livet enklare. Vi äter mindre, drar ned på takten och tar tid för stillhet.

 

Fastan infaller, fastlagen är tre festdagar innan fastan börjar. Förr var det ett sätt att öta upp sig innan den 40 dagar långa fastan. Fastlagen avslutas med fastlagstisdag då många firar genom att äta en fastlagsbulle eller semla. Den kristna fastan infaller 46 dagar för påskdagen (40 vanliga dagar samt sex söndagar då man inte fastar). Fastan pågår från 2 mars till 16 april, den inleds första onsdagen efter fastlagssöndagen och fastans första dag kallas Askonsdag (02.03.2022).

Länk till Evangelisk-lutherska fastekalendern