Kontaktuppgifter

Församlingens kansli är öppet: må, ti och to kl. 10.00 - 12.00 och 13.00-15.00, ons kl. 13.00-15.00.

Mariehamns församling
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Tfn. 018-5360
E-post: mariehamns.forsamling@evl.fi

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.


Jessica Bergström

Kaplan
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Tinca Björke

Informatör
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Denise Blomqvist

Församlingspastor
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Clara Carlsson

Dagklubbsledare, tjänstledig till och med 31.12.2023.
+358 (0)457 529 3022
Måsvägen 4
22100 Mariehamn

Judit Deáki

Kantor
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Stina Ekman-Byskata

Ekonomichef
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Katarina Gäddnäs

Församlingspastor & Sjukhuspräst
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Nathalie Hellström

tf ungdomsarbetsledare, t.o.m. 31.12.2023
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Toni Högbäck

Arbetsledare
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Kent Ingves

Fastighetsskötare
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Kati Juntunen

Diakon, (vik. framtill juni 2023)
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Guy Karlsson

Kantor
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Rasmus Karlsson

tf ungdomsarbetsledare
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.

Karina Karlsson-Björkvall

Ledande husmor (Huvudhusmor)
Husmorstjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Anders Laine

Musikledare
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Kjell Larsson

Gårdskarl
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Skiljevägen 1
22100 Mariehamn

André Lindholm

Kyrkvaktmästare
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Johan Lindholm

Personalsekreterare
Personaltjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Sonja Lindström-Winé

Ungdomsarbetsledare
Församlingsarbetets specialtjänster
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.

Ramona Neata

Församlingsvärd/Städare
+358 (0)457 529 3012
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Vasile Neata

Städare
Bolviksvägen 55
22610 Lemland

Lisbet Nordlund

Diakonissa
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Carola Nyman

Daghemsföreståndare, (tjänstledig till 31.12.2023)
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Mari Puska

Kyrkoherde
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Marina Rehnberg

Löneräknare/Kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Mikael Sandholm

Lägergårdsföreståndare
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Bolviksvägen 55
22610 Lemland

Nina Sjöblom

Barnskötare, (tf. Daghemsföreståndare)
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Inga-Maj Stengård

Dagklubbsledare
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Måsvägen 4
22100 Mariehamn

Erika Syrjälä

Barnskötare
Församlingsarbetets specialtjänster
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Jarmo Tuokko

Gårdskarl
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Bolviksvägen 55
22610 Lemland

Anna Vesa

Förvaltningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster Kommunikationstjänster

Edgar Vickström

Församlingspastor
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Annelie Åkerblom

Husmor, St. Mårtens dagis
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Hindersbölevägen 11
22100 Mariehamn

Viktoria Öhman

Församlingsträdgårdsmästare
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Skiljevägen 1
22100 Mariehamn