Skribbadag för vårdnadshavare och faddrar

lö 16.11 kl. 15.00 – 19.00

Lemböte lägergård

År 2024 bjuder vi in vårdnadshavare och faddrar till de ungdomar som deltar i årets skriftskolläger att tillbringa en dag på Lemböte lägergård, Bolviksvägen 55, Lemland. Under dagen gör vi samma typ av saker som vi gör med ungdomarna på skribbalägren. Låt oss lära känna varandra, sjunga, spela och ägna oss åt andakt. Tillsammans delar vi med oss av minnen från konfirmandtiden och reflekterar över hur livet för en ung person i konfirmationsåldern ser ut i dag ur vårdnadshavarnas och faddrarnas perspektiv. Anmälningar till... "Under dagen serverar vi middag och kvällste. I slutet av dagen är bastun uppvärmd för den som vill. Vid behov kan vi ordna samåkning. Dagen är kostnadsfritt.

Anmälningar och mera info: mari.puska@evl.fi

-
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik