Grattis! Ni har blivit föräldrar.

I Finlands evangelisk-lutherska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna.

I den lutherska kyrkan är dopet ett sakrament. I dopet blir barnet medlem både i sin hemorts församling och i hela den världsvida kyrkan. I dopet får människan något som bara Gud kan ge: tro, hopp och kärlek.

När döper man?

Förr i tiden döpte man barnen så tidigt som möjligt på grund av hög barnadödlighet. Numera behöver man inte ha så bråttom, vanligast är att man håller dopet ungefär sex veckor efter barnets födelse.

Hemma eller i kyrkan?

Dopet kan förrättas i en kyrka, ett kapell, ett församlingshem, i hemmet, hos far- eller morföräldrarna, eller där föräldrarna och prästen kommer överens om att det ska förrättas. Dopet kan också ske i samband med en gudstjänst.

Faddrar

En fadder är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Oftast väljer man personer som föräldrarna känner väl, nära vänner eller släktingar. Faddrarna behöver tillhöra en församling.

Att välja namn

Föräldrarna ger barnet ett namn före dopet. Innan dopförrättningen börjar berättar man namnet för prästen, så att barnet under förrättningen kan kallas vid namn.  I dopet blir föräldrarnas barn också Guds barn.

Dopträd

I S:t Görans kyrka finns ett dopträd. Vid dopet hängs ett hjärtformat löv i trädet med barnets förnamn och dopdatum.