Det är viktigt att bearbeta sin sorg . . . . . . 

Sorgegrupp

För dig som drabbats av sorg och som gärna vill komma vidare genom att lyssna till andra och även dela dina egna erfarenheter. Vi träffas fem tisdagkvällar med start under vårvintern.Plats och exakt tidpunkt meddelas deltagarna. Max åtta deltagare. Anmälningar och förfrågningar till församlingspastor/sjukhuspräst Katarina Gäddnäs, tel 018-5360 (växel).

Sorgebearbetning

Sorg orsakas av dödsfall, separationer, sjukdom och andra förluster. Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Sorgbearbetning är en kurs i hur man kan bearbeta och förlösa sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge kunskap om hur man kan förlösa sin sorg så att man åter kan delta helt och fullt i livet. Om du är intresserad av sorgbearbetning, antingen individuellt eller i grupp kontakta my.strom@evl.fi för mer information.

Samtal om döden

 En samtalsgrupp om döden. Intresseanmälningar görs till sjukhusprästen Katarina Gäddnäs, katarina.gaddnas@evl.fi, tfn 0457 529 3003.